Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Klockstapeln

Här läser ni om klockstapeln i Nättraby

Bild: Thomas Östlund

På höjden öster om kyrkan står klockstapeln av ek och furu, sluten, med tjärat spåntak och spira. Överst finns en flöjel daterad 1796, det år som stapeln fick sitt nuvarande utseende. 

Klockstapeln har två klockor. Den stora, som blev omgjuten 1713, har på ena sidan inskriften:

SIVNGER  OM  HONOM  OCH  LOWFER  HONOM TALER  OM  ALL  HANS  VNDER  PS  ME  FECIT  MARTIN = WTTERHOLDS  ANNO  1713

Den andra sidan bär inskrften:

TACKER  HERRANOM  OCH  PREDIKER  HNS  NAMPN  FORKVNNER 
HANS  WARC  BLAND  FOLCKEN = PS

 

Lilla klockan skänktes 1920 av Axel E Lindvall och har följande inskription:

KOM O FOLK   HÖR OCH LÄR   VÄGEN SOM TILL LIVET BÄR

En tidigare lillklocka, inköpt 1752 från Tyska församlingen i Karlskrona, sprack under en ringning 1915 och finns nu förvarad i klockstapeln.