Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogården i Nättraby

Här kan ni läsa mer om kyrkogården i Nättraby

Nättraby kyrkogård har 1203 gravplatser som är tagna i bruk. Av dessa ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för skötseln på ca 230 st. På Nättraby kyrkogård finns kistgravplatser, urngravplatser, minneslund samt askgravlund.

Kyrkogården i Nättraby
Kyrkogården i Nättraby Bild: Nättraby Hasslö församling

På Nättraby kyrkogård finns bland andra kända personer, bonden Vittus Andersson begravd 1688 och en stor minnessten är uppsatt över graven. Vittus var ägare till ön Trossö där staden Karlskrona anlades 1680. 1679 besökte kung Karl XI själv platsen för att försäkra sig om dess ypperlighet. Man fann dock att ön ägdes av bonden Vittus Anderson. Bonden var inte intresserad av att sälja till kungen och gjorde motstånd. Det hela slutade med att han fängslades och marken tvångsinlöstes. Folklegenden säger att innan Vittus Anderson blev satt i fängelse så uttalade han en förbannelse över ön och att därför staden utsatts för sina stadsbränder. Minnesstenen står inte exakt på den plats där han begravdes.

Minnessten över Vittus Andersson Bild: Thomas Östlund

Askgravlunden anlades och togs i bruk efter senaste utvidgningen 2007

Askgravlunden i Nättraby Bild: Thomas Östlund

Gammal gravvård i gjutjärn som nyligen renoverats.

Bild: Patric Ogenblad

"Paraplyträden" är ett karekteristiskt inslag på Nättraby kyrkogård

Hängalmar Bild: Thomas Östlund

Minneslunden

Minneslunden i Nättraby Bild: Thomas Östlund