Barn- och unga

Vuxen-barngrupp

En öppen verksamhet för barn i åldern 0-5 år tillsammans med en vuxen. Här kan man leka, umgås, dela erfarenheter och lära känna varandra. Under grupptiden finns möjlighet att delta i en sångstund. Det erbjuds korv med bröd. Ingen föranmälan krävs och deltagandet är avgiftsfritt.

Nättraby: Måndagar kl. 10.00-12.00, Martagården

Hasslö: Onsdagar kl. 11.00-13.00, Församlingshemmet

Vid frågor kontakta pedagog Åsa Carlsson på tlf. 0766-221013

asa.carlsson@svenskakyrkan.se 

Facebook/Messenger: ÅsaPedagogenCarlsson

Grupperna i Hasslö församlingshem

Måndagar: Barntimmar 4-6 år, kl. 15.30 - 17.00. Hämtning på Hasslöskolan kl. 15.00.

Tisdagar: Ungdomscafé åk 6-9, kl. 16.00-18.00. Drop in fika från kl. 16.00.

Onsdagar: Miniorerna 7-9 år, kl. 15.30 - 17.00. Hämtning på Hasslö fritids kl. 15.00.

Torsdagar: Juniorerna 10-12 år, kl. 14.00 - 16.00. Drop in fika från kl. 14.00.

Vid frågor kontakta Sanna på tlf. 0766-221002

sanna.hogelius@svenskakyrkan.se