Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkogården på Hasslö

Här kan ni läsa mer om kyrkogården på Hasslö

Hasslö kyrkogård invigdes försommaren 1888. Kyrkogården har utvidgats vid tre tillfällen år 1920, 1968 och 2000. Vid senaste utvidgningen anlades minneslunden och 1968 avtäcktes minnesstenen över de Hasslöbor som omkommit på havet under sitt arbete som fiskare. I kyrkan finns även en förteckning över de som drunknat sedan år 1722.

Minneslund Hasslö
Minneslund med minnessten Bild: Thomas Östlund

 

Kyrkogården Hasslö
Kyrkogården Hasslö Bild: Nättraby Hasslö församling

Kyrkogården har 682 gravplatser som är tagna i bruk.  Av dessa ansvarar kyrkogårdsförvaltningen för skötseln på ca 30 st. På Hasslö kyrkogård finns kistgravplatser, urngravplatser samt minneslund.

På Hasslö finns riksdagsmannen, agitatorn och författaren Fabian Månsson begravd på en enskild gravplats. Läs mer under fliken Fabian Månsson

Hasslö kyrkogård
Hasslö nya kyrkogård Bild: Thomas Östlund
Från taket Bild: Patric Ogenblad

Hasslös nya kyrkogård

Hasslö kyrkogård
Hasslö nya kyrkogård Bild: Thomas Östlund

Hasslös gamla kyrkogård

Hasslö gamla kyrkogård
Bild: Thomas Östlund

Bårhuset

Bårhuset_Hasslö
Bild: Patric Ogenblad

Gravvård i form av ett träkors på Hasslö gamla kyrkogård. Berta Petersson var första personen som begravdes på Hasslö kyrkogård.

Berta Petersson Bild: Patric Ogenblad