Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

i Nättraby-Hasslö församling

Bild: Simon Gruvström

Kyrkorådet

Kenneth Nyström, Ordförande

Kjell Warnquist, Vice ordförande

Kerstin Ekberg Söderbom, Ledamot

Jonas Lindström, Ledamot

Katarina Göransson, Ledamot

Ingalill Niklasson, Ledamot

Arne Söderbom, Ledamot

Gun Widerström, Ledamot

Torbjörn Haraldsson, Ledamot

Angela Sandström, Ersättare

Roger Svensson, Ersättare

Sigrid Nyhagen, Ersättare

Börje Dovstad, Ersättare

Britt-Margret Haraldsson Lundin, Ersättare

_____________________________________________________

Kyrkofullmäktige

Kerstin Ekberg Söderbom, Ordförande

Arne Söderbom, Vice ordförande

Katarina Göransson, Ledamot

Kenneth Nyström, Ledamot

Angela Sandström, Ledamot

Jonas Lindström, Ledamot

Roger Svensson, Ledamot

Britt-Marie van Osch Nyström, Ledamot

Sigrid Nyhagen, Ledamot

Arne Söderbom, Ledamot

Kjell Warnquist, Ledamot

Gun Widerström, Ledamot

Torbjörn Haraldsson, Ledamot

Britt-Margret Haraldsson Lundin, Ledamot

Börje Dovstad, Ledamot

Margaretha Jonasson, Ledamot

Ingalill Niklasson, Ersättare

Lars Hildingsson, Ersättare

Eric Dahlqvist, Ersättare

Gerd Sjögren, Ersättare

Anne Samuelsson, Ersättare

Bo Skårstedt, Ersättare