Vi tror på

Här kan ni läsa om Nättraby-Hasslö församlings vision.

”Svenska kyrkan Nättraby-Hasslö är fortsatt ett självständigt pastorat med god ekonomi vars huvudsakliga uppgift är att genom församlingens verksamhet förmedla det kristna evangeliet. Församlingen utgör samtidigt en naturlig och trygg del av samhället där det råder öppenhet oavsett etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Attraktionskraften finns för oss och verksamheten hos såväl medarbetare, förtroendevalda, frivilligarbetande, ung som gammal, nya och gamla medlemmar, samarbetspartners samt besökare av verksamheten." 

 

Jag tror på en Gud som är helig och varm
som ger kampglöd och identitet,
en helande Gud som gör trasigt till helt
som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig
när jag gråter så allting är gråt,
en tröstande Gud som kan trösta likt den,
som väntar tills gråten gått år.

Jag tror på en Gud som bor inom mig
och som bor i allt utanför,
en skrattande Gud, som vill skratta med mig
som lever med mig när jag dör.

 
Psalm 766, text Christina Lövestam

träkors med hjärta och ljussken
Foto: congerdesign, pixabay