Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kandidera i kyrkovalet

Var med och påverka Svenska kyrkans framtid. Ställ upp som kandidat.

I kyrkovalet 2017 ställde nästan 30 000 personer upp som kandidater och
23 000 valdes till minst ett uppdrag. Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka. 

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer vad kyrkan ska göra de kommande fyra åren. Det handlar framför allt om tre olika områden: 

Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
Vad det får kosta – budgeten och resursfördelning 
Hur de grundläggande uppgifterna ska bedrivas – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Om du blir invald gäller det en hel mandatperiod, alltså fyra år. Det är tiden fram till nästa val. Om du inte blir invald på valdagen kan det hända att du utses till ledamot eller ersättare vid ett senare tillfälle, till exempel för att ersätta någon som flyttat. 

Det här krävs för att bli kandidat

Du behöver:

  • tillhöra Svenska kyrkan
  • vara döpt eller vara eller ha varit förtroendevald
  • ha fyllt 18 år senast på valdagen och
  • vara kyrkobokförd i en församling i Sverige.

Nästa steg

Uppfyller du kraven för att ställa upp i kyrkovalet är nästa steg att antingen kontakta en befintlig nomineringsgrupp att kandidera för, eller att bilda en ny nomineringsgrupp.

Ladda ner Ställ upp i kyrkovalet som pdf.