Kyrkoherden har ordet

Öppenhet och värme är ledstjärnan.

LJUSET KOMMER!

Så har vi kommit några dagar in på det nya året, 2021. Ett nytt år innebär nya möjligheter. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit. Vi märker nu hur ljuset så sakta vänder tillbaka, dagarna bli längre. En nystart. Och visst känns det skönt.

Visserligen har vi fortfarande pandemin över oss och som vägrar släppa sitt grepp. Men vi får följa Folkhälsomyndighetens restriktioner och hålla ut. Ett ljus i mörkret och ovissheten är vaccinet som nu kommit. Redan pågår vaccineringen på våra äldreboenden och av vårdpersonalen. Efterhand kommer vaccinet att erbjudas oss alla. Det är viktigt att vi låter vaccinera oss.

Som bekant har även vår verksamhet i kyrkan begränsats avsevärt på grund av pandemin. Vi har numera enbart digitala gudstjänster. Dessa spelar vi in under veckan och därefter läggs de ut på vår Hemsida, Facebook och YouTube kl 10 på söndagsförmiddagen. Vi har fått många positiva kommentarer och det gläder oss. Vi hoppas att ni följer oss där.

Tommy Biwefors
Foto: Simon Gruvström

Övrig verksamhet pausas tills vidare i väntan på nya direktiv. Undantag är konfirmanderna som träffas digitalt.  Utvecklingen kan ni följa på vår Hemsida där vi kontinuerligt informerar.

Om ni önskar samtala så finns vi präster tillgängliga. Tveka inte att höra av er.

Men låt oss glädjas över ljuset som återvänder. Vi får be Gud om kraft att hålla ut. Vi får se fram mot våren och sommaren och att vi då åter ska kunna mötas under mer ”normala” former.

Ljuset segrar alltid!

                                                                                      

 

                                                                                       Tommy Biwefors

                                                                                       Vik kyrkoherde