Kyrkoherden har ordet

Öppenhet och värme är ledstjärnan.

Framtidstro

Under det gångna året och fram till nu har vi alla bittert fått erfara vad verklig fasta kan innebära: att avstå från det viktigaste. Jag tänker på umgänget med våra nära och kära, inställda födelsedagsfiranden, konserter, idrottsevenemang och mycket mera, allt detta som gör våra liv innehållsrika och meningsfulla.

I denna pandemins skugga har också hos många av oss växt fram både oro, rädsla och ovisshet. Den har också tärt på många familjerelationer. Flera av er har säkert drabbats av coronaviruset, kanske några har förlorat anhöriga. Vi undrar om också vi ska drabbas. Vi hoppas nu på vaccineringen, men kommer den att ge biverkningar? Ja visst finns det skäl till våra frågor och vår oro. Ibland kan det kännas som om vi håller på att tappa fotfästet i tillvaron.

Framtidstro. Finns den?

Ja, den finns. I pandemins spår har vi sett många exempel på företagsamhet och tro på framtiden. Vi har inte bara tvingats ställa in utan även ställa om, se nya alternativa möjligheter och lösningar, såväl inom näringslivet som kyrkan. Vi vill ju alla tro på en framtid efter corona. Och den kommer! Men vi måste fortsätta att hålla ut och följa restriktionerna.

Tommy Biwefors
Foto: Simon Gruvström

Mänskligheten har upplevt många pandemier tidigare men alltid kommit tillbaka. Så kommer att ske också nu. Vi får ta med oss de erfarenheter som vi nu gör.

I orostider söker vi ofta efter något djupare, något mer stabilt och bestående. Något att hänga upp våra liv på, även när de yttre fästena vacklar. Tron på Gud och den trygghet som det innebär är för många av oss den kraft som bär även när bekymren hopar sig och mycket känns meningslöst. Många kan berätta om hur tron har växt fram och gett nytt hopp och tro på framtiden.

TV3 visade under januari ett reportage: Amadeus – mer än en son. Det handlade om en av Sveriges mest kända söner, Amadeus, son till Carola Häggkvist och Runar Sögaard. Han berättade om hur det var att leva i kändisljuset. För honom blev fotbollen och kyrkan hållpunkterna i livet. Amadeus är nu en framstående fotbollsspelare och har även släppt sin första låt tillsammans med sina kompisar. Han berättade så fint och ödmjukt om sin tro och vad den betydde för honom, ja han sa att Gud faktiskt betydde mer för honom än föräldrarna. Man måste öppna sig för Gud så att han kan fylla på, vi behöver inte prestera för att Gud ska ta emot oss sa han bland annat. Amadeus talade även om vad bönen betydde, den ger lugn och trygghet, sa han.

Reportaget gjorde starkt intryck på mig. Att få höra vad tron betyder för en ung människa. Det ger verkligen framtidstro! Vi har ju alla våra livssituationer med allt vad det innebär. Livet går ju upp och ner, vare sig vi är unga eller gamla. Vad gott att ha Gud, han som är densamme och som bär oss i och genom allt.

Vi möter framtiden med större tillförsikt om vi har en gudstro. Guds löfte är att han inte lämnar någon av oss. Hans kärlek omsluter oss. I den tron och vissheten får vi möta framtiden. Just nu, i skuggan av pandemin, kan den tyckas mörk och oviss. Men vi vet att det ljusnar! Det kommer en dag när det ”det vanliga” livet återvänder. Vi längtar efter den dagen och ser fram emot den!

Till dess får vi vara rädda om varandra och ta hand om varandra!

// Tommy Biwefors, vik kyrkoherde