21 januari 2017, Lidingö, Sverige: En ängel står vakt bredvid dopljuset, vid dop i Breviks kyrka, Lidingö församling.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Kyrkoherden har ordet

Öppenhet och värme är ledstjärnan.

Vi frihet fick att bo där gå och komma, att säga ”ja” till Gud och säga ”nej”.

Som kristna äger vi en frihet att välja. Citatet ovan är från psalm 289 ”Guds kärlek är som stranden och som gräset”. Ibland kan val vara svåra, speciellt när vi är medvetna om att vårt val också innebär att vi väljer bort någon/något. Vi har möjlighet att vara med Guds sammanhang och vi kan avstå. Över tid kan det skifta i en människas liv men möjligheten att få vara med finns alltid.  Att kunna välja det och annat ser vi ofta som en fördel. Vår demokrati bygger på att vi får välja våra representanter i olika sammanhang. Att utnyttja sin rösträtt ses många gånger också som en plikt, ett ansvar för att systemet ska fungera och ibland med ett moraliskt tillägg, att vi ska vara glada för att vi har möjligheten, då många människor lever hela sina liv utan att kunna rösta i demokratiska val.

Kyrkovalet är för det mesta ett ”bortglömt val”. Det är få som röstar och engagemanget hos väljarna kring det, är inte så stort. Det kan bero på olika saker: Att kyrkan upplevs som marginell, man är passiv medlem och inte så engagerad/initierad. Frågorna är inte så ideologiskt färgade utan mera av praktisk natur. Det finns sällan någon ”stor fråga” som ger upphov till tydliga ställningstaganden och därmed valalternativ. Sammantaget leder det till ett lågt valdeltagande.

Men för demokratins skull är det bra om de som är förtroendevalda sitter på ett så starkt röstmandat som möjligt även i kyrkan. Därför är det viktigt att nyttja sin rösträtt och jag vill uppmana alla att rösta i Kyrkovalet 19 september. Din röst ger stadga åt vårt gemensamma sammanhang, så att vi kan fortsätta att sjunga/säga: 

Vi frihet fick att bo där gå och komma, att säga ”ja” till Gud och säga ”nej”.

Gunnar Åkesson

Gunnar Åkesson

Gunnar Åkesson

Nättraby-Hasslö församling

Kyrkoherde