Foto: Simon Gruvström

Emil Gustavsson och Tassmenia

Här läser ni om Emil Gustavsson och Tassmenia

Votivskeppet "Tassmenia" av Glasgow skänktes 1965 av hasslöfiskaren Emil Gustafsson. En av sju modeller av den fyrmastade bark som han själv seglade med under sin tid till sjöss. 

Bertil Andersson
Bertil Andersson Foto: Jan Aspehed

2015 gjordes en restaurering av Votivskeppet av Bertil Andersson från Björkenäs Jämjö. Han har bland annat rengjort skeppet från damm och smuts med ljummet vatten. Inga kemikalier har använts. Dessutom har Bertil reparerat Bogsprötet, Fockmasten, Stormasten, Kryssmast och Mesanmast. En del av den löpande riggen har bytts ut mot ny vaxad bomullstråd. Inredning på däcket som livbåtar och bojar har limmats fast med celluloidlim.

 

En gammal bild på en bark vid namn v/s Tasmania av Glasgow. Kan det vara denna skuta som Emil mönstrade på som matros?

 

Emil Gustafsson föddes 1883 och gick till sjöss endast 16 år gammal. Han återvände nio år senare till Hasslö efter att ha seglat med en mängd olika skutor på världshaven. Emil har bl.a rundat "Hornet" inte mindre än tre gånger. Votivskeppet "Tassmenia" som hänger i Hasslö kyrka är ett av sju modeller som Emil själv byggt. 

Emil Gustafsson