Gudstjänster och mässor

Här hittar ni information om kommande gudstjänster och mässor

Digitala gudstjänster publiceras på församlingens hemsida (startsidan) svenskakyrkan.se/nattrabyhasslo och på församlingens Facebook & YouTube. 

Grönadal

Grönadals syförening

Måndagar udda veckor klockan 18.30.