Göran Skytte om sin väg till tro

Nyhet Publicerad Ändrad

I slutet av 1980-talet hade Göran Skyttes stjärna stigit så högt på himlen att han fick ett eget TV-program - i tidens anda benämnt just "Skytte".

Starten av programmet sammanföll med en personlig kris. I något av de första programmen kom Göran att beröra ett annars i media tabubelagt ämne och ställde till intervjupersoner frågor om dennes gudstro. Programmet fick ett stort gensvar och de kommande nio årens program kom allt mer att fokusera på existensiella frågor.
 
Flera kristna profiler - som Lennart Koskinen, Ma Oftedal och Ulf Ekman - blev gäster i programmet. Samtalen med dem kom att påverka Göran Skyttes eget liv på ett avgörande sätt.

Göran säger sig alltid ha varit religiös i viss mening. Men mycket länge var det fråga om känslor som han inte vågade släppa fram till offentligheten. Hela hans journalistkarriär kunde ju slås i spillror om han förknippades med "knäppskallar" i kyrkorna. Han satte sig gärna ensam längst bak i kyrkorna och bad - men han hade innan TV-serien knappt varit med om att be tillsammans med andra människor.

Genom TV-programmens profil började han få inbjudningar till olika kyrkliga och frikyrkliga sammanhang, inbjudningar som han ibland accepterade. Då fick han lov att sitta längst fram - i en mer utsatt situation, en situation som krävde något slags avgörande beslut. Och så kom det sig att han till sist "kom ut" som bekännande kristen. Idag skriver han kolumner i Svenska Dagbladet. Men han reser också runt i landet och berättar som sin väg till tron.
Göran Skytte är på väg