Livets högtider

Hjärta av ljus.

Hjärta av ljus. Foto: Clement McKay, Malin Lingnert/IKON

Våra liv förändras ständigt och vi får uppleva både glädje och sorg. Här på dessa sidor kan du få information om de fyra högtider inom Svenska kyrkan som högtidlighåller några av de största förändringarna i en människas liv.

Genom dopet välkomnar vi en ny människa i kyrkans gemenskap.

I konfirmationen firar vi våra konfirmander som vuxit upp och nu bekräftar sitt dop.

Vigseln är en symbolisk och vacker högtid. I vigselakten uttrycker och bekräftar två människor inför Gud sin kärlek till varandra och vilja att vandra livets stig tillsammans.

När någon går bort hjälper begravningsgudstjänsten oss att ta ett värdigt och högtidligt farväl.

//