Körer för barn och unga

Välkommen till någon av våra körer för barn och ungdomar.

Magdalenakören Mariakyrkan

Magdalenakören är en kör för de allra minsta barnen mellan fyra och sex år och har som särskilt uppdrag att sjunga på våra dop i Mariakyrkan.

Martakören Mariakyrkan

Mariakyrkans barnkör för dig som är mellan 7 och 12 år.

Torsdagskul Angelstad

Sång blandat med pyssel och lek för dig i åk F–2 eller för dig i åk 3–6.