Foto: Bengt-Åke Fasth

Odensjö kyrka

Odensjö kyrka ligger idylliskt vid sjön Bolmen och byggdes troligen upp första gången på 1200-talet, men eldhärjades 1815. Den nuvarande kyrkan är byggd 1818 på de gamla murarna av rullsten och kalkbruk. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Odensjö var fram till 1943 huvudförsamling i det som då utgjorde dess pastorat. Det är en mycket gammal bygd vilket man inte bara kan höra av namnet. Här har man hittat stenyxor och flintredskap i jorden. I bygden finns också gravfält och kultplatser från järnåldern och det sägs att en runsten finns inmurad i kyrkomuren och att Odens källa finns här. Enligt legenden finns det alltid vatten i Odens källa.

Odensjö kyrka brann år 1815

Branden, som bröt ut år 1815, ödelade Odensjö prästgård och spred sig i den hårda vinden till klockstapeln på kyrkans södra sida. Därifrån fortsatte elden till kyrkan. Klockstapeln ersattes efter branden av ett kyrktorn i trä över den nya kyrkans västra gavel. 

Änglahuvud från den gamla predikstolen år 1747. Foto: Bengt-Åke Fasth

Kyrkan återuppbyggdes 

När den nya kyrkan byggdes, 1818, mätte kyrkan 20,2 x 9,7 meter och var 5 meter hög. Hur kyrkan såg ut inuti får vi en idé om av kyrkoherde Montelius berättelse från 1758. "Det fanns målningar i koret och i taket. I koret fanns en primklocka och där fanns också en grav med tillhörande epifatium över familjen Hand."

Vilka var familjen Hand som fick en egen grav i kyrkan? Jo, Håkan Knutsson Hand var nämligen gift med Erik den XIV:s dotter Virginia, vilka ägde gården Björkenäs i Odensjö.

Detalj av Odensjö kyrkas triumfkrucifix. Foto: Bengt-Åke Fasth

Några föremål räddades ur lågorna

Genom åren har kyrkan byggts om och till, första gången 1926, eftersom den började bli för liten. Det nuvarande koret byggdes till och krucifixet från den gamla kyrkan renoverades och sattes upp. Den gamla altarrundeln ersattes med ett korskrank, d v s ett gallerverk eller annan avgränsning mellan koret och långhuset.

Golvklockan från 1700-talet hämtades från den gamla skolvinden och fick åter komma på plats i den nya kyrkan. Bänken för prästfamiljen återinsattes på 1990-talet. Foto: Bengt-Åke Fasth

År 1953 installerades el i kyrkan och bänkarna gjordes bekvämare. Dessutom hämtades, från dåvarande skolvinden, den gamla golvklockan från 1700-talet och renoverades samt återinsattes i kyrkan. Ett annat föremål som också hann räddas från branden var ett änglahuvud från 1747 års predikstol. Den pryder nu den nya predikstolen.

Den gamla altarringen är åter på plats. Foto: Bengt-Åke Fasth

Vid den senaste renoveringen år 1995-1996 togs den gamla altarringen åter i bruk och gjordes delbar på mitten. Bänken för prästfamiljen återinsattes och kyrkan fick samma färgsättning som år 1926.

Odensjö kyrkas stolta kyrktupp. Foto: Bengt-Åke Fasth

Odensjö kyrka kan också stoltsera med en gyllene kyrktupp som pryder kyrktaket. Tuppen är en symbol för vaksamhet.

Lillklockan från år 1621 fungerar än idag trots naggad kant. Foto: Bengt-Åke Fasth

Kyrkklockan i malm, från år 1621, är naggad i kanten. Enligt gammal folktro var malm från kyrkklockor bra till mycket, bland annat till att bota sjukdomar med. Kanske är det därför Odensjös klocka ser ut som den gör i kanten.

Populär bröllopskyrka

Odensjö kyrka är omgiven av grönska och vackert belägen med sin unika placering på en udde, Kyrkudden, i sjön Bolmen. Kyrkans storlek och läge gör den därför till en populär bröllopskyrka.

Allmän information om Odensjö kyrka

Öppet i regel varje dag kl 10-18.

Odensjö kyrkogård

Odensjö kyrkogård har ett medeltida ursprung och är tillsammans med kyrkan mycket vackert belägen, på den s k Kyrkudden, intill sjön Bolmen centralt i Odensjö by.