Församlingshem

Inom Ljungby pastorat finns nio församlingshem av olika storlekar och karaktär.

Ljungby församlingshem

Ljungby församlingshem är en stor byggnad med många lokaler belägen bakom Ljungby kyrka.

Annelundsgården, Ljungby

Annelundsgården är en enplansbyggnad med ljust och luftigt intryck belägen på Skogskyrkogården i Ljungby.

Mariakyrkans församlingslokaler

I Mariakyrkans två våningsplan finns rum för både gudstjänst, församlingsverksamhet och samkväm.

Angelstads sockenstuga

Sockenstugan i Angelstad är en 1800-tals byggnad i två våningar belägen nära kyrkan.

Annerstads kyrkskola

Kyrkskolan i Annerstad är belägen nedanför kyrkan och har länge varit en mötesplats i Annerstad.

Torpa sockenstuga

Torpa sockenstuga flyttades på 1950-talet till nuvarande plats belägen bakom tidigare prästbostaden i Torpa.

Lidhults församlingshem

Lidhults församlingshem är ett stort hus i tre våningar som ligger i anslutning till Lidhults gamla kyrkogård mitt emot skolan.

Odensjö församlingshem

Odensjö församlingshem är vackert beläget nära kyrkan och med utsikt över sjön Bolmen.

Vrå kyrkstuga

Vrå kyrkstuga är en relativt ny byggnad belägen nära kyrkan.