Församlingshem

Inom Ljungby pastorat finns nio församlingshem av olika storlekar och karaktär.