Foto: Herman Arndt, Majvor Sahlbergs bildsamling.

Sveriges näst äldsta biografägare Gottfrid Sjöberg, 1880-1958

Drev en av Sveriges äldsta biografer.

Arkivarien och Ljungbyforskaren Carl-Magnus Gripenhed, frisörssalongsägaren Majvor Sahlberg och den tidigare marinbiologen Petter Ljungberg berättar mera om Gottfrid Sjöbergs liv, samt om biografens historia.
Ljudklipp. MP3-format. 11,3 mb. Speltid: 06:12

Foto: C-M Gripenhed

Gottfrid Sjöberg 1880 -1958 var Sveriges näst äldsta biografägare som drev Teaterbiografen Grand i Ljungby i över 50 års tid, från 1906-1958 tillsammans med kompanjonen Ernst Lindén. Ernst Lindén var Sveriges äldsta biografägare och omnämndes med denna hederstitel som han innehade ända till början av 60-talet. Teaterbiografen Grand var en av Sveriges äldsta biografer där det visades film från 1904 – 2002. Till en början var det enbart en mobil biograf som fördes in i byggnaden där levande musik spelades till stumfilmerna. Ernst Lindén startade sitt företag 1905 som till en början gick under namnet Ljungby Biografteater. Sedan blev han också blev delägare i en filmuthyrningsbyrå i Stockholm. Biografen blev sedermera permanent i byggnaden med maskinrum och ljudanläggning, när de båda kompanjonerna Gottfrid Sjöberg och Ernst Lindén förvärvade byggnaden 1919-1920. Gottfrid Sjöberg var gift med konditorn Gerda Ljungberg som var faster till den berömde konstnären Sven Ljungberg. Hon arbetade bl.a. på Skåres konditori i Växjö. Gottfrid och Gerda Sjöbergs gravsten finns i Skogskyrkogårdens lapidarium.

Konditorn Gerda Sjöberg f. Ljungberg Foto: Majvor Sahlbergs bildsamling.
Foto: Majvor Sahlbergs bildsamling
Foto: Emma Petersson, Ljungby kyrkogårdsförvaltning.

Föregående del

Den första gravsatta på Skogskyrkogården Britta-Stina Svensson, 1842-1921

Den första personen som gravsattes på Skogskyrkogården.