Foto: Studio Lennart

Museets historia

Begravningsmuseet i Ljungby är Nordens första begravningsmuseum och invigdes 2004. Museet inryms i en gammal vandringskyrka.

I takt med att nya bostadsområden byggdes i Sverige behövde Svenska kyrkan snabbt komma igång med sin verksamhet och då sattes tillfälliga kyrkobyggnader upp, så kallade vandringskyrkor. Denna typ av kyrkobyggnad skulle lätt kunna tas ned i transportabla delar och återuppföras på annan plats. Begravningsmuseets byggnad är just en sådan vandringskyrka.

Gamla Mariakyrkan i Ljungby

Foto: Studio Lennart

Ursprungligen uppfördes vandringskyrkan, numera Begravningsmuseet, 1970 i Bergsjöns församling, Göteborg, men köptes 1975 av Ljungby församling och fick namnet Mariakyrkan. Även i Ljungby utökades befolkningen, församlingarna blev två; Ljungby och Ljungby Maria, och i slutet av 1990-talet beslutades det att Ljungby Maria församling, som hade tagit över Mariakyrkan, skulle få en ny kyrka. Då föddes idén att flytta den gamla vandringskyrkan än en gång och upprätta ett museum på Skogskyrkogården i Ljungby. Under Alla helgons helg 2004 invigdes därför Begravningsmuseet i Ljungby – det första begravningsmuseet i Norden.

Museet drivs idag av Ljungby kyrkogårdsförvaltning som ingår i Ljungby pastorat.