Foto: Bengt-Åke Fasth

Angelstads församling

Församlingen mellan Ljungby och Bolmen med en medeltida kyrka

Engagemang och medvetenhet

Församlingsinstruktion 2020

Om församlingen
Angelstads församling har funnits sedan medeltiden och var fram till år 1919 moderförsamling i pastoratet Ljungby, Angelstad och Kånna.  

Om kyrkan
Angelstads kyrka är en medeltidskyrka byggd under senare delen av 1100-talet eller omkring år 1200. Där står den kvar än idag, om än tillbyggd och restaurerad i olika omgångar. 
 
Den ursprungliga kyrkan såg inte riktigt ut som den gör idag. Den har byggts till på längden vid två tillfällen.  Först på 1600-talet med västra vapenhuset och i början av 1800-talet med den rundade kordelen. Av grundstenarna framgår att där tidigare var en rak vägg vid predikstolens nuvarande plats.

Angelstads kyrka

Angelstads kyrka är en medeltidskyrka byggd under senare delen av 1100-talet eller omkring år 1200 och står fortfarande kvar där den då byggdes, om än tillbyggd och restaurerad i olika omgångar. Kyrkan är i regel öppen alla dagar 8-18.

Angelstads kyrkogård

Angelstads kyrkogård omger medeltidskyrkan som troligen byggdes under senare delen av 1100-talet. Kyrkans klockstapel är i sin nuvarande form från 1760 och anses som en av de vackraste inom Växjö stift.

Om orten Angelstad
Angelstad är en tätort vid Kösens norra strand, ungefär 15 km från Ljungby stad. 
I Angelstad kyrkby finns skola, sockenstuga och den medeltida Angelstads kyrka. Tidigare fanns även järnvägsstation i Angelstad, längs Vislanda-Bolmens Järnväg. Järnvägen lades ner år 1966.

I orten, med omnejd bor ca 1 000 medborgare varav ca 700 är medlemmar i församlingen. 

Verksamheter
Angelstads församling bedriver verksamheter för alla åldrar och alla invånare i lokal samhället. Från barn- och ungdomsgrupper till hantverksgrupper för seniorer, kör och musikverksamhet.

Torsdagskul Angelstad

Sång blandat med pyssel och lek för dig i åk F–2 eller för dig i åk 3–6.

Angelstads kyrkokör

Kyrkokören har långa traditioner och fin gemenskap. Vi sjunger andliga sånger i stämmor. Att sjunga i kör är roligt och dessutom hälsosamt!

Kyrkans gubbar Angelstad

Välkomna till en annorlunda gemenskap för alla åldrar!

Handarbetsträffar Angelstad

Handarbeta och umgås i Angelstad med omnejd.