Vigsel/bröllop

Genom vigsel förenas två personer i äktenskapet. Det är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. De lovar varandra att i livslång trohet dela livets glädje och svårigheter.

När ett par gifter sig i kyrkan markerar de sitt beslut inför Gud. Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund.

Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten. Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen att paret offentligt tillkännager äktenskapet.

För kyrklig vigsel är det prästerna som har behörighet att viga. Borgerlig vigselförrättare är förordnad av kommunen.

I många andra länder är borgerlig vigsel obligatorisk, men ofta har man även här en kyrklig välsignelseakt efter den borgerliga. Också i Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få "välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap".

Varje år sker drygt 60% av vigslarna i Sverige enligt Svenska kyrkans ordning.

Uthyrning

Vi erbjuder dig möjligheten att hyra något av våra församlingshem för samkväm i samband med dop, vigsel, begravning eller för andra aktiviteter. Är du intresserad av att hyra, kontakta oss gärna för mer information.