Torpa kyrkokör

Torpa kyrkokör är en liten församlingskör med god gemenskap

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Torpa kyrkokör är en liten kör som i dagsläget består av 4 sångare under ledning av Ing-Britt Solén. Kören har en god gemenskap och medverkar i gudstjänster några gånger per termin vid både stora och små helger. Det händer också att kören deltar vid t ex julfester och andra firanden i församlingen. Gemenskapen är god och nya medlemmar är alltid välkomna. Musiken är varierande och anpassas för att passa kören. 

Vi övar med en liten fikapaus på mitten.

Tycker du om att sjunga tillsammans och gärna förgyller gudstjänsten? Då är du välkommen att höra av dig till Ing-Britt.

Ålder: Vuxen
Dag och tid: Tisdagar kl 18.00-20.00
Plats: Torpa sockenstuga

Ledare

Ing-Britt Solén

Ljungby pastorat

Vikarie, Kantor Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar