Om Ljungby pastorat

Ljungby pastorat består av åtta församlingar i Ljungby kommun.

Tillhörande församlingar i Ljungby pastorat är: Ljungby, Ljungby Maria, Angelstad, Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå. Pastoratet har cirka 50 anställda och ett stort antal ideella medarbetare, varav cirka 70 förtroendevalda. 

I varje församling finns ett församlingsråd vilket har som primär uppgift att se till, enligt Kyrkoordningens 1 §, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Högst beslutande organ inom pastoratet är kyrkofullmäktige. Fullmäktige utser ett kyrkoråd (styrelse) och valnämnd. Kyrkorådet har ett övergripande ansvar för resurser i form av personal och lokaler, ekonomi samt service.

Pastoratet är beläget i Växjö stift invid E4:an och sjön Bolmen och har nio kyrkor och tio kyrkogårdar att förvalta. Ljungby pastorat är också huvudman för begravningsverksamheten.