Foto: Magnus Aronson/IKON

Leva vidare-grupp Ljungby

Samtalsgrupp för dig som förlorat en nära anhörig. Syftet med gruppen är att du ska kunna sätta ord på tankar och känslor i samband med förlusten.

Så ensamt det är att bära en sorg. Men bördan kan lätta med andras försorg. För tankar kan värma och ord göra gott. En blick kan berätta att någon förstått.

Siv Andersson

Att mista en anhörig är en känslomässig påfrestning. Livet förändras på många sätt.
Därför bjuder vi nu in till en ”Leva vidare”-grupp, för att sätta ord på dina tankar och känslor med andra som befinner sig i samma situation. 

Välkommen att höra av dig om du känner att detta är något för dig.