Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Ljungby pastorat Besöksadress: Kyrkogatan 3, 34135 LJUNGBY Postadress: Box 4, 34121 LJUNGBY Telefon:+46(372)67100 E-post till Ljungby pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrättsinnehavare sökes

Hittar kyrkogårdsförvaltningen ingen gravrättsinnehavare skyltas gravplatsen och besökare till gravplatsen uppmanas höra av sig. Hittas ingen innehavare under den tid som gravplatsen skyltas återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Information om gravrättsutredningar

Ljungby pastorat ska fortlöpande utföra gravrättsutredningar på samtliga kyrkogårdar inom pastoratet. Enligt begravningslagens 2 kap 5 § är huvudmannen skyldig att upprätthålla ett register över aktuella gravrättsinnehavare där namn, personnummer och adress skall anges. I de fall där gravätten har gått ut, vanligen efter 25 år, kontaktas gravrättsinnehavaren och erbjuds en förlängning. Vid förlängning av gravrätten tas en administrationskostnad ut, f n 500 kronor per grav. En gravplats med två gravar bredvid varandra kostar på så sätt 1 000 kronor att förlänga. 

Gravar som söker innehavare

2019

Skyltning av gravar genomförd maj 2019 på Ljungby pastorats kyrkogårdar.

2018
Skyltning av gravar genomförd maj 2017 på Ljungby pastorats kyrkogårdar.

2017

Skyltning av gravar genomförd maj 2017 på Ljungby pastorats kyrkogårdar.

2016

Skyltning av gravar genomförd hösten 2016 på Ljungby pastorats kyrkogårdar. Skyltarna kommer att finnas där till 1/11 2018. 

Kontakt

Ljungby kyrkogårdsförvaltning

Ljungby pastorat

Expedition