Foto: Ljungby pastorat

Gravrättsinnehavare sökes

Hittar kyrkogårdsförvaltningen ingen gravrättsinnehavare skyltas gravplatsen och besökare till gravplatsen uppmanas höra av sig. Hittas ingen innehavare under den tid som gravplatsen skyltas återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Information om gravrättsutredningar

Ljungby pastorat ska fortlöpande utföra gravrättsutredningar på samtliga kyrkogårdar inom pastoratet. Enligt begravningslagens 2 kap 5 § är huvudmannen skyldig att upprätthålla ett register över aktuella gravrättsinnehavare där namn, personnummer och adress skall anges. I de fall där gravätten har gått ut, vanligen efter 25 år, kontaktas gravrättsinnehavaren och erbjuds en förlängning. Vid förlängning av gravrätten tas en administrationskostnad ut, f n 500 kronor per grav. En gravplats med två gravar bredvid varandra kostar på så sätt 1 000 kronor att förlänga. 

Gravar som söker innehavare

2022

Skyltning av gravar genomförd under våren 2021- våren 2022.

2020

Skyltning av gravar genomförd maj 2020 på Ljungby pastorats kyrkogårdar.

Kontakta Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon

0372-671 40, vardagar kl 10-12 

E-post

ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se