Angelstads kyrkokör

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Ålder: Vuxen
Dag och tid: Onsdagar kl 19.00 
Plats: Angelstads sockenstuga 

Ledare

Anne-Maja Hjalmarsson

Ljungby pastorat

Kantor Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar