Foto: PMB Media & Design

Borgerlig/civil begravning

Med borgerlig, eller civil begravning i rättslig term, menas en ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Ceremonin är helt fri i sin form. Innehållet styrs av de efterlevandes, eller oftast den avlidnes önskan.

Det är vanligt att den avlidne under sin livstid av olika anledningar valt att inte tillhöra Svenska kyrkan eller något annat samfund.

Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige. Även den som tillhör Svenska kyrkan eller något annat samfund. 

Lokal för borgerlig begravning

Alla har rätt till en lokal utan religiösa symboler för vår avskedsceremoni. Du betalar för den med begravningsavgiften. Anhöriga får själva ordna och ansvara för en borgerlig begravning.

Ljungby pastorat ansvarar att hålla lokal för borgerliga begravningar (inom Ljungby pastorat). De lokaler vi kan erbjuda är Gravkapellet på Skogskyrkogården (ca 50 personer), Petrussalen i Ljungby församlingshem (ca 115 personer) samt Lidhults församlingshem (ca 60 personer). Vaktmästare deltar vid ceremonin. Har du frågor kring detta, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Läs mer om våra lokaler. 

I Ljungby kommun finns ytterligare tre begravningshuvudmän utöver Ljungby pastorat. De är Berga pastorat, Ryssby pastorat och Södra Ljungby församling.

Begravningsförrättare

Begravningsceremonin kan ledas av någon från begravningsbyrån som ofta är utbildade "officianter" eller av kommunen utsedda borgerliga begravningsförrättare. Det kan också vara någon nära anhörig, släkt eller god vän.

Mina önskemål

För att underlätta för anhöriga och undvika oenighet är det klokt att skriva ner de önskemål du har kring din begravning och ge till någon du litar på. Att fylla i uppgifterna i häftet Mina önskemål är ett sätt att göra dina önskemål kända. Du kan fylla i uppgifterna direkt i datorn och sedan skriva ut eller skicka dokumentet. Du kan även skriva ut dokumentet och fylla i uppgifterna för hand. Färdiga häften finns att få hos Kyrkogårdsförvaltningen.

Mina önskmål (pdf)

Begravningsombud

De som inte tillhör Svenska kyrkan har inte rösträtt till de kyrkliga valen och kan därmed inte direkt påverka kyrkliga beslut, t ex planering av nya begravningsplatsers utformning och begravningsavgiftens storlek. Ombudets uppgift är därför att företräda dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud för att bevaka begravningsverksamheten inom en kommun. 

Begravningsombud inom Ljungby kommun är Daniel Svensson, Ljungby. Skicka E-post till Begravningsombud.