Foto: Maria Nilsson/Ljungby pastorat

Annerstads gamla kyrkogård

Annerstads gamla kyrkogård har medeltida anor. Gravvårdar från fyra århundranden visar på en kyrkogårds utveckling när det gäller gravvårdar av sten och järn och genom dokumentation kan de även berätta om en sockens historia.

På Annerstads gamla kyrkogård stod Annerstads gamla kyrka, vilken var en romansk kyrka med långhus, kor och absid. En separat klockstapel fanns. Idag finns stenar utlagda som visar kyrkans hörn och ett kors är rest vid platsen för koret som minne över den rivna byggnaden.

Kyrkogården är omgärdad av en mur. Ingången ligger i öster med en dubbelhängd grind av trä, mellan två uppmurade stenstolpar försedda med pyramidformade tak täckta med spån. Grindarna är dekorerade med motiv av en dödskalle med korslagda benknotor.

Högt kulturhistoriskt värde

På kyrkogården finns ett stort antal äldre gravvårdar av högt kulturhistoriskt värde. En inventering är utförd under 1998-1999 av Elsa Berglind där varje sten är dokumenterad och som berättar om kyrkogårdens historia och människorna som är begravda där.

Sammanlagt 66 gravvårdar finns på kyrkogården. Den äldsta härrör från 1500-talet och består av en liggande häll över den sista katolska prästen i församlingen. Det finns även två liggande hällar från 1600-talet. En liten stående sten från samma tidsålder är placerad intill ett träd. Två gravstenar samt ett smideskors är från 1700-talet. Största antalet gravstenar är från 1800-talet. Tre gravvårdar är tillverkade i marmor.

Yrkestitlar förekommer på ett flertal gravvårdar. F d pappersfabrikanten, handlaren, brukspatron och trotjänarinna är några av de som nämns. By- och gårdsnamn som Skeen, Bolmarö, Brogård och Fårtorp omnämns. Bibel- och psalmhänvisningar förekommer också.

Gamla kyrkogården har använts länge

Den gamla kyrkan revs 1823 och stenen användes till den nya kyrkan som uppfördes på andra sidan landsvägen. Kyrkogården har fortsatt att användas och det var först under 1880-talet som en ny kyrkogård anlades runt den nya kyrkobyggnaden. Gravsättning på den gamla kyrkogården har förekommit ända fram till vår tid.