Dopet

Det är en fantastisk händelse, fylld av förhoppningar och framtidstro. Svenska kyrkan erbjuder alla barn att döpas, att få del av Guds välsignelse och därmed också bli medlem i Svenska kyrkan.

De allra flesta döps när de är små. Men om man inte är döpt kan man döpas som en del i konfirmationsundervisningen. Man kan också döpas senare i livet som vuxen.

Du kan döpas när som helst i livet.

Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör den döpte Svenska kyrkan.

Dopet är ett av kyrkans sakrament. Det betyder att dopet är en helig handling instiftad av Kristus, där Gud genom jordiska medel ger människan del av det himmelska livet. Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Varje år döps drygt 70 procent av alla födda enligt Svenska kyrkans ordning. Dopgudstjänstens ordning finns i den Svenska psalmboken. 

Läs också om dopet i vår dopinbjudan. 

Ladda ner dopinbjudan (PDF)

Att boka dop

Alla nyblivna föräldrar får ett brev från kyrkan där man erbjuds att döpa sitt barn och inbjuds till samtal om dopets innebörd och om de praktiska förberedelserna för dopgudstjänsten.

Två föräldrar med sitt barn.

Dopsamtal

Innan det är dags för dopet blir du erbjuden att delta i ett dopsamtal tillsammans med andra familjer. Fokus vid denna gemensamma samling är dopets betydelse, men också praktiska frågor kommer att tas upp.

Låna dopklänning

Hos oss finns det möjlighet att låna dopklänning när Du bokar dop i någon av våra kyrkor. Kontakta oss per telefon 0372-671 10 (Vardagar kl 9-12).

Uthyrning

Vi erbjuder dig möjligheten att hyra något av våra församlingshem för samkväm i samband med dop, vigsel, begravning eller för andra aktiviteter. Är du intresserad av att hyra, kontakta oss gärna för mer information.