Foto: Benny Jangås bildsamling.

Den första gravsatta på Skogskyrkogården Britta-Stina Svensson, 1842-1921

Den första personen som gravsattes på Skogskyrkogården.

Gravboksadministratören Anette Skogelind berättar mera om Britta-Stina Svenssons liv och om den allmänna linjen på kyrkogården.
Ljudklipp. MP3-format. 5,59 mb. Speltid: 03:03

Foto: C-M Gripenhed

Britta Stina Svensson 1842-1921 var den första gravsatta på Skogskyrkogården 1921. Skogskyrkogården invigdes den 30 oktober 1921 och gick under benämningen ” den Nya kyrkogården” vid den tiden. Den första gravsättningen skedde den 4 december då Britta Stina gravsattes först i den allmänna linjen, därefter samma dag en pojke bredvid henne. Allmänna linjen var ett gravplatssystem som var till för de minde bemedlade personerna i samhället som inte alltid hade råd att köpa sig en gravplats. Personerna gravsattes i s.k. linjer utan gravrätt och ibland maka och make på olika platser.

Foto: Emma Petersson, Ljungby kyrkogårdsförvaltning.

Föregående och nästa del