Foto: Hertzbergs Foto, Ljungby kommunarkiv.

Ljungbys första hemsyster Tina Källman, 1908-1978

Var Ljungbys första hemsyster. Hon anställdes av Ljungbys Röda Kors Krets 1940.

Kommunalrådet och socionomen Anne Karlsson berättar mera om Tina Källmans liv.
Ljudklipp. MP3-format. 4,2 mb. Speltid: 02:18

Foto: C-M Gripenhed

Tina Källman 1908-1978 var Ljungbys första hemsyster. Hon anställdes av Ljungbys Röda Kors Krets 1940. Kretsen hade länge verkat för att få en hemvårdarinneverksamhet i staden. Vid Röda korsets 30 års jubileum bildades en fond av insamlade kollekt från Svenska kyrkan. Detta utgjorde startkapitalet för verksamheten. 1940 anställdes den från Uppsala hemsysterskola utexaminerade hemsystern Tina Källman.

Arbetet var bitvis tungt och det var inte alltid lätt att på cykel ta sig till behövande under de kalla krigsvintrarna. Ett par år senare övertog kommunen ansvaret för hemvårdarinneverksamheten. Tina Källman arbetade sedan som hemsyster i Ljungby ett par decennier framåt. Hon hedrades 1970 med en gratifikation för lång och trogen tjänst.

Foto: Emma Petersson, Ljungby kyrkogårdsförvaltning.

Föregående och nästa del

Sjömannen och portieren Holger Tragman, 1908-1991

Sjömannen som torpederades och överlevde.

Hemmansägaren och kaféidkerskan Emma Vidén, 1893-1976

Syster till kaféidkerskan Ingrid Wedin som drev Vidéns kafé på Märta Ljungbergsvägen.