Foto: Magnus Aronson/IKON

Tisdagshänget Lidhult

Skapar, pratar, bakar, fikar och sjunger! Varje vecka har vi ett tema för dig i 5:an och 6:an.

Verksamhet med begränsning

Denna verksamhet pågår som vanligt, i enlighet med  rådande bestämmer från Region Kronoberg. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet deltagare om detta överskrider rekommendationerna. 

Vid verksamheter för barn- och unga så kan detta innebära att vuxna får hämta och lämna men inte närvara. 

Har du fler frågor så ring verksamhetsledaren. 

Tisdagshänget är för dig i 5:an och 6:an. Vi jobbar varje vecka utifrån olika teman, t ex vänskap, mobbing o s v. Till detta kommer också en del skapande samt mat och bakning. "Egen körtid" blir det också! Vad detta betyder får du veta när du kommer... En återkommande grej är vår kortspelstävling. Ibland är vi också med vid familjegudstjänsterna med sång eller drama.

Ålder: åk 5–6
Dag och tid: Tisdagar kl 15.00–17.00 
Plats: Lidhults församlingshem

Föranmälan behövs.