Torsdagskul Angelstad

Sång blandat med pyssel och lek för dig i åk F–2 eller för dig i åk 3–6.

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Ålder: åk F–2 och åk 3–6
Dag och tid: Torsdagar kl 12.45–14.00 (åk F-2) 
Torsdagar kl 14.30–16.00 (åk 3-6)
Plats: Angelstads sockenstuga

Ledare

Maggan Rydh

Ljungby pastorat

Församlingsassistent Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar

Anne-Maja Hjalmarsson

Ljungby pastorat

Kantor Angelstad, Annerstad, Torpa församlingar