Meny

Lidhults kyrkogård

Lidhults kyrkogård ligger i östra delen av samhället inlindad i en trädkrans av skogslind. Hela kyrkogården är omgärdad av stenmurar.

De utvidgningar av kyrkogården som gjorts syns tydligt i stenmuren. Muren har olika utseende beroende på vilken del av kyrkogården den hör till. Den ursprungliga delen av nya kyrkogården följer kyrkans form med rundade kvarter i anslutning till koret. På äldre foton, och enligt muntliga uppgifter, var gravplatserna under en tidsperiod omgärdade av låga häckar eller stenramar och ytan var täckt med grus.

1971 utvidgades kyrkogården mot söder och ett särskilt utrymme för urngravar anlades. Samtidigt tog man bort de flesta häckar, stenramar och grusade ytor och ersatte dessa med rabatter och gräsmatta. Det finns nu endast ett fåtal spår av detta kvar på såväl den gamla som den nya kyrkogården. Gravstenarna placerades samtidigt i enkla rader. 1997 anlades också en minneslund norr om kyrkobyggnaden. 

Gravvårdar

Gravvårdar från 1800-talets slut och framåt är bevarade. Många gravstenar är huggna i diabas och har vackra dekorationer inslipade i stenen. En vanlig dekoration är palmkvisten och ett vanligt minnesord är "Gömd är ej glömd". Ort- och gårdsnamn är också vanliga, särskilt bland de äldsta gravvårdarna.