Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Begravning inom annat trossamfund

Utformning av begravningsakt sker i samråd med aktuellt trossamfund och följer dess ordning.

Till följd av inflyttningen från andra länder ser vi också ceremonier från andra religioner, såsom katolska och muslimska.  Även frikyrkorna har en ordning som skiljer sig från Svenska kyrkans ordning.

Svenska kyrkans lokaler kan i vissa fall bli aktuella även för denna form av begravningsgudstjänst.

Tillhör den avlidne ett annat kristet samfund finns följande lokaler att tillgå: Gravkapellet, Ljungby församlingshem och Lidhults församlingshem.

Tillhör den avlidne någon annan religion finns Gravkapellet att tillgå.