Foto: Bengt-Åke Fasth

Torpa kyrka

Torpa kyrka byggdes under åren 1864-1865 och invigdes 17 september 1865 av biskop H. G. Hultman. Den ersatte en liten helgedom som troligen uppfördes på 1200-talet. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Arbetet med att bygga kyrkan utfördes av församlingsborna och man fördelade ekonomiska resurser och arbete efter var och ens förmåga att hjälpa till. Ansvariga byggmästare var Johansson och Ek från Hamneda.

Ära vare Gud i höjden.

I samband med invigningen revs den gamla medeltida kyrkan av sten från 1100-1200-talet ned. Den låg nära den nuvarande och var endast 18 meter lång. Klockstapeln var av trä och stod förmodligen på den plats där nuvarande kyrkan står. Direktivet att bygga en större kyrka kom från Växjö stift eftersom folkmängden ökade.

Himmelsk målning i korets tak. Foto: Bengt-Åke Fasth

Himmelsk målning

Helt klar blev kyrkan inte förrän år 1877 då målningen invändigt avslutades liksom orgel och predikstol var på plats. Målningen i korets tak är täckt av böljande moln på en himmelsblå bakgrund och med en sol uppstigande i öster. Över koret finns ett bågvalv med texten "Ära vare Gud i höjden" målat i gult.

Över utgången finns en målning av Bo Persson föreställande en fantasivy över Torpa. Målningen tillkom på 1980-talet på initiativ av diakon Anders Fall.

Vid en renovering 1949-1951 förändrades interiören betydligt. Kyrkans 800 sittplatser minskade till ungefär 400 för att ge rum åt sakristia och konfirmandrum. Konfirmandrummet heter idag "Lillkyrka" och där firas gudstjänster vintertid. Rundeln bakom altaret som tidigare inrymt sakristia togs fram och bildar nu med sina fönster en vacker bakgrund till altaruppsatsen.

Altaruppsats av Sven Segervall. Foto: Bengt-Åke Fasth
Detalj av den vackert snidade altaruppsatsen. Foto: Bengt-Åke Fasth

Altaruppsats av Sven Segervall, växjö

Altaruppsatsen är av snidat och målat trä. Den tillverkades år 1750 av Sven Segervall, Växjö. Bilderna föreställer Jesus på korset med Maria till vänster och Johannes till höger. Däröver kan man se Kristus som triumfatorn omgiven av två keruber.

Dopfunt och predikstol

Dopfunten i Torpa kyrka är troligen från 1100-1200-talet och tillverkad i granit. Dopfatet i mässing skänktes 1944 och är tillverkat av Ivar Wremp, Angelstad.

Predikstolen är förmodligen tillverkad i början av 1700-talet. Den har bilder av stentavlorna, kalken, ankaret och hjärtat samt två korslagda nycklar. Över predikstolen finns en baldakin.

Läktarorgel av Carl Eltström, Ljungby. Foto: Bengt-Åke Fasth

Orgel av Carl Elfström, Ljungby

Läktarorgeln är tillverkad år 1875 av Carl Elfström, Ljungby. Det sägs att alla församlingsbor fick hjälpa till att finansiera orgeln. Alla män fick betala 1 krona och alla kvinnor 50 öre. Dessutom skulle alla markägare arrendera ut sina marker i 10 år till orrjakt i Torpa socken. Om man vägrade fick man ändå betala den summan som kommit in om man haft jakten. På så vi betalade man orgeln som då kostade 5000 kronor. 2013 restaurerades orgeln till sitt ursprungliga skick med hjälp av bidrag och donerade medel till en summa av 1 017 000 kronor.

150-årsjubileum

2015 var det åter dags för en renovering. Fasaden fick ny puts och fönsterna fick ny färg i engelskt rött, precis som det en gång tidigare hade varit. Kyrkan fick även nytt tak. Lagom till Torpa kyrkas 150-årsfirande stod renoveringen klar och det firades med ett biskopsbesök av Fredrik Modéus.

Allmän information om Torpa kyrka

Öppet i regel varje dag kl 8-18

Tillgänglighetsanpassad via portabel ramp.

Torpa kyrkogård

Kyrkogården har medeltida ursprung och den äldsta delen anlades troligen samtidigt som kyrkan uppfördes på 1860-talet. En trädkrans av olika lövträd omgärdar kyrkogården.