Foto: Ljungby pastorat

Ljungby församlingshem

Ljungby församlingshem är en stor byggnad med många lokaler belägen bakom Ljungby kyrka.

Vägen till ett församlingshem nära kyrkan i Ljungby tog sin början 1952. Då meddelande Kyrkliga föreningen (syföreningen) i Ljungby församling att de var villiga att bidra med 80.000 kr till att bygga ett nytt församlingshem.

1953 begärdes ritningsförslag in med följande krav: Församlingshemmet skulle inrymma en konfirmandsal, ett konferens- och sammanträdesrum, ett par rum med kök och serveringsrum, en större sal med sittplats för 200 personer samt en väl inredd källarvåning med hobbyrum, pingisrum, läsrum och kök. Tre ritningsförslag kom in. Det vinnande förslaget var inskickat av arkitekt Gösta Brugger, Växjö, och hade namnet "Sunnanvind". Den 31 augusti 1957 kom byggnadstillståndet och en byggnadskommitté tillsattes. Byggnadsuppdraget gick till entreprenören AB Produktor och möbler köptes in, till större delen från Hedbergs AB i Vinslöv. Den 3 december 1958 hölls invigningen. 1959-60 smyckade konstnären Sven Ljungberg församlingshemmets stora samlingssal med en stor fresk föreställande Noas ark. Läs mer Sven Ljungbergs målningar i församlingshemmet.

Fram till 2016 hade församlingshemmet genomgått mindre renoveringar men 2016 påbörjades en stor ombyggnation som pågick fram till hösten 2017 då de sista möblerna och inredningsdetaljerna kom på plats. Den 26 november 2017 hölls återinvigning och allmänheten välkomnades att se de nya lokalerna. Församlinghemmet inrymmer nu samlingssalar och lokaler för olika verksamheter samt pastorsexpedition och kontor för medarbetare. 

Församlinghemmets stora samlingssal går att dela i två med en vikvägg beroende på aktivitet och antal personer. Salen lämpar sig väl för dopkalas, konfirmationskalas, bröllopsfest eller minnesstund samt andra högtidsdagar eller aktiviteter och möjlighet finns att hyra för den som önskar. Den större delen av salen "Petrus" rymmer 100 personer och den mindre delen "Martas café" har ett serveringskök (ej spis) och rymmer 40 personer.  

BRA ATT VETA

  • För dig som är kyrkotillhörig i någon av Ljungby pastorats församlingar finns möjlighet att kostnadsfritt låna lokaler för samkväm i samband med dop, konfirmation och vigsel. Detta gäller även vid begravning som sker i Svenska kyrkans eller annan kristen ordning. 
    Lokalerna upplåts kostnadsfritt den dag som dopet, konfirmationen, vigseln eller begravningen sker.
  • Vid annan uthyrning än ovanstående gäller full hyra. För aktuella priser kontakta pastorsexpeditionen. 
  • Behöver du teknisk utrustning när du hyr, kom ihåg att anmäla det i god tid. Gärna i samband med din bokning. 
  • Dukar, servetter och ljus ingår ej i hyran.
  • I alla lokaler inom Ljungby pastorat gäller förbud mot tobaksrökning samt servering och förtäring av alkoholhaltiga drycker. Husdjur får ej vistas i lokalen.  
  • Lokalen skall återlämnas i samma skick som den mottogs. 
  • Har du bestämt dig för att hyra gäller tillgång till lokalen enligt de tider du valt att hyra. Förberedelser och efterarbete så som dukning, smyckning, disk och städning skall hinnas med inom den tiden.  

Innan du hyr någon av våra lokaler bör du läsa igenom våra ordningsregler.
Ordningsregler för lokaler.pdf

 

allmänn information och tillgänglighet

Besöksadress: Kyrkogatan 3, 341 35 Ljungby 
GPS: 56.834359, 13.934313

Byggnadsår: 1953-1958

Kapacitet: 140 personer (100+40).

Tillgänglighet: Byggnaden är tillgänglig i markninvå.

Hörslinga: Ja

Tillgänglighetsanpassad toalett: Ja

Ljudanläggning: Ja
Kök: Ja

Övrigt: Projektor via HDMI

Parkering vid kyrkan