Foto: Bengt-Åke Fasth

Angelstads kyrka

Angelstads kyrka är en medeltidskyrka byggd under senare delen av 1100-talet eller omkring år 1200 och står fortfarande kvar där den då byggdes, om än tillbyggd och restaurerad i olika omgångar. Kyrkan är i regel öppen alla dagar 8-18.

Den ursprungliga kyrkan såg inte riktigt ut som den gör idag. Den har byggts till på längden vid två tillfällen.  Först på 1600-talet med västra vapenhuset och i början av 1800-talet med den rundade kordelen. Av grundstenarna framgår att där tidigare var en rak vägg vid predikstolens nuvarande plats.

Predikstol från 1600-talet

Predikstolen var tidigare placerad vid sakristian med uppgång därifrån, men altaret fanns i koret i öster. I kyrkans främre kvarter fanns därför så kallade dubbelbänkar som gav besökarna möjlighet att sitta vända mot rätt plats. Till stor del är predikstolen från 1600-talet, men delvis ombyggd under 1700-talet. 1989 restaurerades den då ny figuralmålning av evangelisterna utfördes av kyrkomålare Jörgen Frey, Unnaryd.

Altartavlan i glas är utförd år 1927 av konstnären Albert Eldh. Foto: Studio Lennart

Altarets ovanliga utformning

Altaret har en ovanlig utformning genom sin förlängning åt sidorna med en sittplats på vardera sidan, vilka troligen förr användes av kaplaner eller kyrkvärdar. Altartavlan i glas är utförd år 1927 av konstnären Albert Eldh. Den visar den välsignande Kristus och orden "Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungande".

Inventarier

Dopfunten är från 1200-talet och gjord av sandsten av typ Bestiarius där djurmotiven bryts av Lammet med korset. Dopfatet i tenn är utfört av konstsmed Ivar Wremp, Angelstad, år 1930. 

Dopfunt från 1200-talet. Foto: Studio Lennart

Ett processionskrucifix från 1100-talet i koppar med spår av förgyllning finns i säkert förvar. En kopia av detta krucifix finns att beskåda i kyrkan.

En minnestavla, så kallat epitafium, över en dansk kapten finns också i kyrkan. Enligt legenden avrättades denne kapten i Hylte, Angelstads församling, julen 1570. Avrättningen berodde på att han hade stannat två timmar för länge hos sin käraste i Annerstads prästgård.

Audioguide

I Angelstads kyrka finns en audioguide som du kan lyssna till via din mobil när du besöker kyrkan. Audioguiden finns på småländska, engelska och tyska. 

Angelstads klockstapel anses vara en av Växjö stifts vackraste. Foto: Bengt-Åke Fasth

Kockstapel  

Angelstads kyrkas klockstapel anses som en av de vackraste inom Växjö stift. På klockstapelns vindflöjel står årtalet 1760. Om den är helt nybyggd år 1760 eller endast restaurerad då är oklart, men det är helt klart att det fanns klockstapel där tidigare. 

Kyrkogård  

På gamla kyrkogården i Angelstad vilar flera kända personer varav kan nämnas författaren Karl Williams, konstnären Ragnar Persson och sångaren Harry Brandelius.

Nya kyrkogården har en vacker minneslund med natursten och porlande vatten som invigdes under kyrkans 800-årsjubileum år 2000.

Utanför kyrkogårdsmuren finns en minnessten över Angelstads mest berömda söner, tvillingbröderna Jonas och Isak Rothovius. Foto: Studio Lennart

Rothoviusstenen 

Utanför kyrkogårdsmuren, mellan sockenstugan och prästgården, finns en minnessten över Angelstads mest berömda söner – tvillingbröderna Jonas och Isak Rothovius. De föddes i Hedenstorps by vid Rotasjö den 1 november 1572 i en enkel bondfamilj. 

Jonas blev först lärare och vän till rikskanslern Axel Oxenstierna.1604 prästvigdes Jonas i Växjö och samma år gifte han sig med Svenborg Persdotter, dotter till kyrkoherden i Angelstad Petrus Magni, vilken dog samma år. Därför kom det sig så att Jonas Rothovius blev kyrkoherde i sin födelsesocken år 1604 samt även häradsprost i Sunnerbo.

1618 gick flyttlasset till Kalmar och Jonas blev superintendent (biskop). Han arbetade där fram till sin död 1626. Han upprättade bl a Kalmar gymnasium.

Jonas tvillingbror Isak jobbade också som lärare till Axel Oxenstierna och hans bröder. Sedan blev han hovpredikant hos hertig Karl (Karl IX) och lärare åt prins Gustav Adolf (senare Gustav II Adolf).

1603 utnämndes Isak till kyrkoherde i Nyköping. Han blev kvar där till 1627 då han kallades till biskop i Åbo. Som biskop utvecklade han det finska skolväsendet. 1652 avled han i Åbo och ligger begravd i Åbo domkyrka. 

Församlingsborna i Angelstad reste år 1972 stenen, den s k Rothoviusstenen, till 400-årsminnet av tvillingbrödernas födelse.

Allmän information om Angelstads kyrka

Öppet i regel alla dagar 8-18.

Tillgänglighetsanpassad i marknivå via sidodörr (dock måste man parkera vid vägen och ansluta via grusgången).

Angelstads kyrkogård

Angelstads kyrkogård omger medeltidskyrkan som troligen byggdes under senare delen av 1100-talet. Kyrkans klockstapel är i sin nuvarande form från 1760 och anses som en av de vackraste inom Växjö stift.