Miljöbild på Gravkapellet på Skogskyrkogården Ljungby
Foto: Maria Nilsson/Ljungby pastorat

Gravkapellet

Gravkapellet på Skogskyrkogården är från 1920-talet med typiska klassicistiska drag. Det karaktäriseras av en lågmäld och stilren framtoning som passar väl in i den omgivande kyrkogården med sina höga tallar. I regel är kapellet öppet vardagar kl 8-15.30.

År 1929 uppfördes gravkapellet efter ritningar av länsarkitekten Th Bergentz i Växjö. Väggarna är av putsat tegel och taktäckning av grythytteskiffer. Utvändiga kolonner är huggna i Ignabergakalksten och ytterdörrar av ek. Interiört är kyrkorummet utformat som en enskeppig salkyrka där långhuset är avskiljt från de mindre sidoskeppen genom en arkad med pelare. Hela utförandet upplevs mycket gediget med sina klassicistiska drag.

Gravkapellet används som minnes- och meditationskapell för alla oavsett religionsåskådning. Foto: Ljungby pastorat

Från gravkapell till andaktsrum

Byggnaden uppfördes som ett gravkapell och bårhus och användes som det fram till Annelundskyrkan invigdes. I samband med en renovering 1996 beslutade man att använda byggnaden som minnes- och meditationskapell för alla oavsett religionsåskådning. Med enkla medel anpassas lokalen efter vilken form av begravningsceremoni som skall ske. Gravkapellet är nu ett mycket vackert andaktsrum. Under 2010  tillgänglighetsanpassades gravkapellet med en utvändig ramp i bohuslänsk granit.

Allmän information om gravkapellet

Öppet vardagar kl 8-15.30. Gravkapellet används regelbundet på vardagarna för begravningar. Vid dessa ceremonier är det stängt för allmänheten.