Begravningsverksamhet

Ljungby kyrkogårdsförvaltning ansvarar för kyrkogårdarna i Ljungby, Angelstad, Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå.

Virtuella kyrkogårdar

I samarbete med Queen media kan vi erbjuda virtuella rundvisningar i alla pastoratets kyrkogårdar. Detta är en del av vårt aktiva arbete för att skapa tillgänglighet.

Stagade gravstenar

Arbetet med att kontrollera och prova gravstenar pågår ständigt. Kyrkonämnden har beslutat att följa Centrala gravvårdskommitténs, CGK:s, riktlinjer gällande montering, provning och åtgärder för att uppfylla de arbetsmiljökrav som gäller.

Observera! Rör ej gravstenar på grund av att:

  • Det finns gravstenar som är kontrollerade men inte godkända
  • Gravsten kan skadas och skada dig vid oaktsam hantering
  • Risk för tippande gravstenar.

Töm bilen på värdesaker

Det händer att oärliga människor spanar och gör inbrott i parkerade personbilar på våra kyrkogårdar och det är svårt att skydda sig från. Besökande uppmanas att tömma bilen på värdesaker annars kan tjuven göra det.

Gravrättsinnehavare sökes

Hittar kyrkogårdsförvaltningen ingen gravrättsinnehavare skyltas gravplatsen och besökare till gravplatsen uppmanas höra av sig. Hittas ingen innehavare under den tid som gravplatsen skyltas återgår gravrätten till kyrkogårdsförvaltningen.

Stagade gravstenar

Ljungby kyrkogårdsförvaltnings arbete fortgår med att kontrollera och prova gravstenarna på kyrkogårdarna i Ljungby pastorat.

Kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar för att förvalta och utveckla våra tio kyrkogårdar på ett etiskt, kulturellt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. 

Gravar

När en gravplats upplåts skickas ett gravbrev till den avlidnes närmaste anhörig. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven är välvårdad. Vill man få hjälp med gravskötsel tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen detta.  Finns en skylt uppsatt bredvid graven betyder det att kyrkogårdsförvaltningen vill komma i kontakt med gravrättsinnehavaren men att vi saknar kontaktuppgift.

Begravning

Uppdraget att vara ansvarig, huvudman, för begravningsverksamheten har Svenska kyrkan för alla medborgare bosatta i Sverige. Enligt begravningslagen ska man som anhörig vid ett dödsfall ganska snart kontakta begravningsbyrå eller sin församling för att boka begravning.

Följ oss på instagram

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon
0372-671 40, vardagar kl 10-12 

Besöksadress 
Skogskyrkogården, Donationsgatan, 341 35 Ljungby 

Leveransadress 
Annelundsvägen 9, 341 34 Ljungby 

Postadress 
Box 4, 341 21 Ljungby 

E-post 
ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Kontaktpersoner  
Kyrkogårdschef: Bernt Fridh, telefon 0372-671 31 

Trädgårdsingenjör:  Hanna Lindblad Roche, telefon 0372-671 61

Gravboksadministration (100%): Anette Skogelind, telefon 0372-671 86

Gravboksadministration (75%): Jan-Olof Karlsson, telefon 0372-671 41 

Arbetsledning Ljungby: Förman, Ida Ekenberg, telefon 0372-671 48

Angelstad, Annerstad och Torpa församling: Förman Jörgen Linnér, telefon 0372-671 16

Lidhult, Odensjö och Vrå församling: Förman Nina Jansson, telefon 0372-671 87

Foto: Maria Svensk/IKON

Etik och kvalitetsarbete

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med etik och kvalité. För att säkerställa att arbetet utförs på ett etiskt ansvarsfullt sätt har verksamheten kvalitetssäkrats. Detta har skett genom kartläggning av arbetsmetoder och arbetsredskap genom hela processen, från att kistan anländer tills gravstenen står vid graven.

Etiska regler och kvalitetssäkring av begravningsverksamheten i Ljungby pastorat (pdf)

Kyrkogårdsförvaltningen väljer Fairtrade-märkt kaffe, te och socker 

Kyrkogårdsförvaltningen väljer Fairtrade-märkta produkter och är på så sätt med och skapar förutsättningar så att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Läs mer på fairtrade.se