Meny

Begravningsverksamhet

Ljungby kyrkogårdsförvaltning ansvarar för kyrkogårdarna i Ljungby, Angelstad, Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå.

Kyrkogårdförvaltningens expedition stängd för besök

Kyrkogårdförvaltningens expedition är stängd för besök tillsvidare. Vi hänvisar besökare att ringa 0372-671 40. Detta på grund av corona pandemin.

Toaletterna på Skogskyrkogården tillfälligt stängda

Vi stänger tillfälligt de offentliga toaletterna på skogskyrkogården, detta för att motverka och minimera spridningsrisken av coronaviruset.

Information om hur Ljungby kommuns begravningshuvudmän (Ljungby pastorat, Berga pastorat, Ryssby pastorat och Södra Ljunga församling) arbetar med hänsyn till pågående Coronaviruspandemi (Covid-19).

Covid-19 information gällande begravningsverksamheten i Ljungby kommun

Information om hur Ljungby kommuns begravningshuvudmän (Ljungby pastorat, Berga pastorat, Ryssby pastorat och Södra Ljunga församling) arbetar med hänsyn till pågående Coronaviruspandemi (Covid-19).

Bäckfåran/dammen i kv 23 på Skogskyrkogården i Ljungby har under vårvintern genomgått reparationer och är nu i drift igen. Kvar är planetring som kommer ske framöver. 
Har du frågor, tveka inte att kontakta kyrkogårdsförvaltningens kontor tel 0372-671 40, mellan 10.00-12.00 eller personal som jobbar ute.

Reparation av damm på Skogskyrkogården i Ljungby

Bäckfåran/dammen i kv 23 på Skogskyrkogården i Ljungby har under vårvintern genomgått reparationer och är nu i drift igen. Kvar är planetring som kommer ske framöver. Har du frågor, tveka inte att kontakta kyrkogårdsförvaltningens kontor tel 0372-671 40, mellan 10.00-12.00 eller personal som jobbar ute.

Stagade gravstenar

Arbetet med att kontrollera och prova gravstenar pågår ständigt. Kyrkonämnden har beslutat att följa Centrala gravvårdskommitténs, CGK:s, riktlinjer gällande montering, provning och åtgärder för att uppfylla de arbetsmiljökrav som gäller.

Observera! Rör ej gravstenar på grund av att:

  • Det finns gravstenar som är kontrollerade men inte godkända
  • Gravsten kan skadas och skada dig vid oaktsam hantering
  • Risk för tippande gravstenar.

Töm bilen på värdesaker

Det händer att oärliga människor spanar och gör inbrott i parkerade personbilar på våra kyrkogårdar och det är svårt att skydda sig från. Besökande uppmanas att tömma bilen på värdesaker annars kan tjuven göra det.

Följ oss på instagram

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon

0372-671 40, vardagar kl 10-12 

Besöksadress

Skogskyrkogården, Donationsgatan, 341 35 Ljungby

Leveransadress

Annelundsvägen 9, 341 34 Ljungby

Postadress

Box 4, 341 21 Ljungby

E-post

ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

 

Kontaktpersoner

Kyrkogårdschef: Bernt Fridh, telefon 0372-671 31 

Bitr. kyrkogårdschef:  Vakant

Gravboksadministration (100%): Anette Skogelind, telefon 0372-671 86

Gravboksadministration (75%): Jan-Olof Karlsson, telefon 0372-671 41 

Arbetsledning Ljungby: Pär Johansson, telefon 0372-671 48

Angelstad, Annerstad och Torpa församling: Förman Jörgen Linnér, telefon 0372-671 16

Lidhult, Odensjö och Vrå församling: Förman Johnny Johansson, telefon 0372-671 87

Begravningsombud för Ljungby kommun

Paul Kowalski
Skolgatan 15, 341 50 Lagan
Tel: 070-645 45 88   
Skicka e-post

Bild: Maria Svensk/IKON

Etik och kvalitetsarbete

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med etik och kvalité. För att säkerställa att arbetet utförs på ett etiskt ansvarsfullt sätt har verksamheten kvalitetssäkrats. Detta har skett genom kartläggning av arbetsmetoder och arbetsredskap genom hela processen, från att kistan anländer tills gravstenen står vid graven.

Etiska regler och kvalitetssäkring av begravningsverksamheten i Ljungby pastorat (pdf)

Kyrkogårdsförvaltningen väljer Fairtrade-märkt kaffe, te och socker 

Kyrkogårdsförvaltningen väljer Fairtrade-märkta produkter och är på så sätt med och skapar förutsättningar så att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsförhållanden. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Läs mer på fairtrade.se