Förbönsgruppen Angelstad

Pausade verksamheter

Med anledning av smittspridningsläget av Corona-viruset påverkas alla verksamheter i Ljungby pastorat på ett eller annat sätt. De allra flesta mötesplatser och grupper pausas tills vidare. För mer information, kontakta ledaren för gruppen eller ring pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10 vardagar kl 9-12.

 

Dag och tid: Någon gång i månaden kl 18.00 (annonseras i kalendern på hemsidan och tidning).
Plats: Angelstads sockenstuga

Kontakt