Förbönsgruppen Angelstad

Dag och tid: Någon gång i månaden kl 18.00 (annonseras i kalendern på hemsidan och tidning).
Plats: Angelstads sockenstuga