Foto: Alexander Teglbjærg

Ljungby gamla kyrkogård

En vandring på Ljungby gamla kyrkogård ger oss ett stycke Ljungbyhistoria. Bland annat finns en minnesvård över gästgiverskan Märta Ljungberg (1656-1741) som är rest mitt på kyrkogården.

Vegetationen på kyrkogården präglas av lönnarna i trädkransen, bokar, hängaskar, vilka har symboliken av sorgträd samt hagtornsträd som kantar gångarna, vilka korsar kyrkogården likt ett kors.

Minnesmonument över Märta Ljungberg

I kyrkogårdens mitt, där de korsande gångarna möts, finns ett minnesmonument i form av en obelisk av granit som är rest över och Ljungbys stora donator, Märta Ljungberg (1656-1741), och hennes make. Båda var begravda inne i den tidigare kyrkan och idag vet man ungefär platsen för deras gravar. Märta Ljungberg testamenterade stora egendomar till Ljungbys fattiga och till en altartavla i Ljungby kyrka.

Gravvårdar

Inskriptioner på gravvårdarna erinrar om släkter som spelat en betydande roll i stadens utveckling under 1800-talet och början av 1900-talet.

Gravvårdarna härrör ifrån 1820-talet och fram till våra dagar. Många av kyrkogårdens gravvårdar är försedda med stenramar. Flera av dem är grusade. Det finns dessutom ett mindre antal gravvårdar inhägnade med gjutjärnsstaket, smidesstaket eller klippta häckar.

Kyrkogårdens äldsta sten är från 1828 och utgörs av en högrest röd granitvård vilket har ett grovhugget uttryck. Texten på stenen är ifylld med svart färg.

Ljungby medeltida kyrka

Kyrkogården omgav Ljungby medeltida kyrka vars byggnadsår inte med säkerhet kan anges. Den gamla kyrkan revs 1859 och 1858-59 byggdes den nuvarande kyrkan strax intill. Den invigdes 1861.

Kyrkogården utvidgades under mitten av 1800-talet mot väster till sin nuvarande omfattning. Ytterligare utvidgning diskuterades livligt kring sekelskiftet. Slutligen beslöts att anlägga ny begravningsplats norr om samhället.

Kyrkogårdens placering

Ljungby gamla kyrkogård ligger inne i Ljungby samhälle, ca 150 meter nordväst om kyrkan. Kyrkogården omgärdas av en stödmur i natursten och en trädkrans av skogslönnar som ger ett lummigt intryck. 

Virtuell rundvisning
Här kan Du se våra kyrkogårdar virtuellt i datorn och i mobila enheter. Om man är rörelsehindrad kan man se om det är möjligt att göra ett besök, om inte, får man ändå se hur det ser ut!

Att familjer bor utspritt blir allt vanligare, och idag är det inte alls ovanligt att den avlidne är den enda som stannat kvar på orten. Här kan man, oavsett årstid eller vart man bor, se hur kyrkogårdens olika delar ser ut då man ska komma överens om en gravplats för den avlidne.

Klicka här för att virtuellt besöka Ljungby gamla kyrkogård