Foto: pixabay

Bli medlem

Är du redan medlem? Tack för att du är med. Om inte – tycker du att kyrkan står för något gott? Då är du välkommen som medlem, för att ta del av allt det som kyrkan erbjuder och för att stötta kyrkan i dess uppdrag.

Ditt medlemskap innebär att Svenska kyrkan kan bedriva verksamheter för alla livets skeden runt om i landet och långt utanför landets gränser genom en bred internationell verksamhet. Du kan bli medlem genom att ansöka i formuläret nedan.

Följande information används för att underlätta ditt medlemskap. Det är inte obligatoriskt information.

Medlemskap – mer än du tror

Du har säkert någon gång i ditt liv träffat på Svenska kyrkan. Kanske vid en av livets stora händelser, som dop, konfirmation, bröllop eller begravning.

Eller i din vardag, som när vi nattvandrar, hälsar på din gamla mormor eller bjuder på kaffe när ditt fotbollslag vinner på hemmaplan.

Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem eller ej. Men som medlem hjälper du Svenska kyrkan att jobba för

De yngre
De äldre
Socialt utsatta
Flyktningar 
Fred i världen 
En bättre planet

Vi gör det tolv månader om året, både i Sverige och världen och du gör det möjligt. 

Jag vill göra världen till ett bättre ställe

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till

1.  kyrkans öppna förskolor och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas 

2. läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar

3. hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris

4. gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp

5. gemenskapsträffar för äldre och ensamma

6. jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda

7. arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera

8. själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med

9. gratis eller subventionerad familjerådgivning 

10. olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet

11. ett rikt musikliv med körer och musiker

12. underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv

13. stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands

14. stöd till de som sörjer

15. stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället

16. tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar

17. stöd till svenskar som befinner sig utomlands

18. stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser

19. klimatarbete i Sverige och världen

20. Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv. 

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Matteus 7:12

Den kristna tron är utmanande, för Jesus uppmanade oss att bry oss om varandra och stötta dem som har det svårt.

Vill du veta mer om kyrkan – kanske för att delta i gudstjänster, hitta din egen tro, engagera dig eller för att få stöd och hjälp? 

Skicka din anmälan till Ljungby pastorat, Box 4, 341 21 Ljungby eller besök oss på Kyrkogatan 3 i Ljungby.