Foto: pixabay

Bli medlem

Som medlem hjälper du oss att bibehålla en bred verksamhet för alla åldrar, att kunna hålla våra kyrkor öppna och fira livets högtider, men också att finnas till hands när någon behöver hjälp och stöd i många olika sammanhang. 

Ditt medlemskap innebär att Svenska kyrkan kan bedriva verksamheter för alla livets skeden runt om i landet och långt utanför landets gränser genom en bred internationell verksamhet. Du kan bli medlem genom att ansöka i formuläret nedan.

Följande information används för att underlätta ditt medlemskap. Det är inte obligatoriskt information.

Oavsett om du är troende, sökare och tvivlare så finns Svenska kyrkan med sin verksamhet runt om i landet och långt utanför landets gränser med en bred internationell verksamhet.

Vad används kyrkoavgiften till?

Din medlemsavgift går till att bedriva en bred social verksamhet för alla åldrar. Vi vill, oavsett ålder, att du ska hitta en meningsfull verksamhet som passar just dig i någon av våra verksamheter och församlingar. Vi har t ex barn/vuxengrupper, barntimmar, ungdomsgrupper, skolkontakter, körverksamheter, sorgegrupper, diakonal verksamhet, hembesök och äldreverksamheter. Till allt detta behövs personal, lokaler och material som kostar pengar.

Svenska kyrkan har också en bred internationell verksamhet och stödjer många krisdrabbade länder i olika projekt, såsom att bygga skolor och sjukhus, gräva brunnar för rent vatten och bygga vägar. Svenska kyrkan stödjer också projekt för aidsdrabbade och föräldralösa barn. Dessutom finns Svenska kyrkan snabbt på plats när vi är utomlands och blir sjuka och behöver hjälp eller hamnar i en naturkatastrof såsom tsunamin i Thailand 2004.

Hur mycket betalar jag i kyrkoavgift? 

Alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. I Ljungby pastorat är kyrkoavgiften fr o m 2017 1,15 kronor per hundralapp.

Vad innebär det om jag inte är medlem?

Den som väljer att inte tillhöra Svenska kyrkan eller annat kristet trossamfund har därmed tagit avstånd från den kristna tron. Med sitt aktiva val, att inte betala kyrkoavgift, markerar man också att inte stödja kyrkans verksamhet och dess kristna värderingar ekonomiskt. Kyrkan respekterar varje människas personliga ställningstagande i denna fråga. Du är dock alltid välkommen att omvärdera ditt ställningstagande och åter bli medlem.

Vad får jag för begravningsavgiften?

Svenska kyrkan är, på de flesta platser i landet, ansvarig för begravningsverksamheten. Den innefattar att bereda alla, oavsett kyrkotillhörighet eller inte, en gravplats på kyrkogård eller allmän begravningsplats. Begravningsavgiften bekostar personal, lokaler och maskiner för att anlägga och vårda våra kyrkogårdar och begravningsplatser. Avgiften täcker också att ta emot den som dött i väntan på begravning, samt vård och skötsel av lokaler för begravningsceremonin. Transport av kistan till lokalen för begravningsceremonin och transport till krematorium eller begravningsplats ingår också i avgiften. Begravningsavgiften är fr o m 2017 24,6 öre per hundralapp.

Skicka din anmälan till Ljungby pastorat, Box 4, 341 21 Ljungby eller besök oss på Kyrkogatan 3 i Ljungby.