Kyrkor och lokaler

Söker du en kyrka att besöka eller är du intresserad av att boka lokal? Inom Ljungby pastorat finns nio kyrkor och församlingshem fördelade på våra åtta församlingar.

Ljungby kyrka

Ljungby kyrka reser sig ljus och vacker när du kommer från centrum och går Storgatan västerut. Här fick kyrkan sin placering när den byggdes 1857-1859. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 9-16.

Annelundskyrkan

Annelundskyrkan är rikt utsmyckad med målningar av Sven Ljungberg. I koret har han återgett sin bild av paradiset och på långsidorna finns målningar från Golgatavandringen. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 9-15.30.

Mariakyrkan

Mariakyrkan i Ljungby är från 2000-talet med putsad fasad i rött. Kyrkan är en församlingskyrka i Ljungby Maria församling och är öppen i samband med gudstjänst och övrig verksamhet.

Angelstads kyrka

Angelstads kyrka är en medeltidskyrka byggd under senare delen av 1100-talet eller omkring år 1200 och står fortfarande kvar där den då byggdes, om än tillbyggd och restaurerad i olika omgångar. Kyrkan är i regel öppen alla dagar 8-18.

Annerstads kyrka

Annerstads nuvarande kyrka ligger på en höjd och byggdes 1824 av länsbyggmästare Peter Österlöv. Invigningen skedde den 30 juli 1826 av biskop Esaias Tegnér. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Torpa kyrka

Torpa kyrka byggdes under åren 1864-1865 och invigdes 17 september 1865 av biskop H. G. Hultman. Den ersatte en liten helgedom som troligen uppfördes på 1200-talet. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Lidhults kyrka

Över porten på Lidhults kyrka sitter en sten som välkomnar besökaren med orden "Låt din kyrka visa stigen...". Stenen är huggen och graverad av Jonas Persson i Saxhult, Unnaryd. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Odensjö kyrka

Odensjö kyrka ligger idylliskt vid sjön Bolmen och byggdes troligen upp första gången på 1200-talet, men eldhärjades 1815. Den nuvarande kyrkan är byggd 1818 på de gamla murarna av rullsten och kalkbruk. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Vrå kyrka

Vrå kyrka byggdes under den stora kyrkobyggnadsperioden på 1830-talet. Den är en typisk nyklassicistisk byggnad, med former från antiken, ren och stram i både färg och form. Kyrkan är i regel öppen varje dag kl 8-18.

Miljöbild på Gravkapellet på Skogskyrkogården Ljungby

Gravkapellet

Gravkapellet på Skogskyrkogården är från 1920-talet med typiska klassicistiska drag. Det karaktäriseras av en lågmäld och stilren framtoning som passar väl in i den omgivande kyrkogården med sina höga tallar. I regel är kapellet öppet vardagar kl 8-15.30.

Församlingshem

Inom Ljungby pastorat finns nio församlingshem av olika storlekar och karaktär.

Sven Ljungbergs konst

En guide över Sven Ljungbergs konst hos Svenska kyrkan i Ljungby.