Foto: Alexander Teglbjærg & Maria Nilsson

Sjukhuskyrkan i Ljungby

Ibland rår vi inte över livet. Det är skört och sårbart. Sjukhuskyrkan finns som en samtalspart - öppen för alla - när de riktigt stora frågorna tar tag i oss.

Vad är sjukhuskyrkan i Ljungby?
När man hamnar på sjukhus oavsett anledning kan det hända att funderingar om livets mening och andra existentiella frågor gör sig påminda. Även den som är anställd kan ställa sig dessa frågor. Därför finns Sjukhuskyrkan i Ljungby till för patienter, närstående och personal. Vi lyssnar på dig. Det som kommer fram i samtalet stannar kvar i rummet där det sägs. Välkommen!

Så hittar du till Sjukhuskyrkans lokaler
När du kommer in via huvudentrén går du till höger. Du går förbi kapprummet och restaurang Ljungrätten. På vänster hand ser du en skylt ”Sjukhuskyrka”. Gå till vänster knappt 10 meter och sedan till höger så långt du kan komma. En skylt ”Birgittakapellet” markerar att du kommit rätt. Kapellet är öppet mellan 9.30-17.30

Kontaktuppgifter
Landstinget Kronoberg, växel: 0470-58 80 00
Sjukhuspräst Jörgen Eklund : 0372-671 52 kopplat till mobil

Se även Sjukhuskyrkan Ljungby på www.sjukhuskyrkan.se