Foto: Studio Lennart

Mariakyrkan

Mariakyrkan i Ljungby är från 2000-talet med putsad fasad i rött. Kyrkan är en församlingskyrka i Ljungby Maria församling och är öppen i samband med gudstjänst och övrig verksamhet.

Färgsättningen, både exteriört och interiört, anknyter till Jungfru Marias traditionella färger – rött och blått. Kyrkorummet är i huvudsak trä, vilket leder tankarna tillbaka till våra första kyrkor, nämligen stavkyrkorna. Färgerna är något dämpade. Den grå tonen dominerar men den bryts av med blå dynor i bänkarna och rött i koret på altarringen och korstolar. Väggarna i koret är laserade i vitt, vitare än i kyrksalen, för att symbolisera att koret är en bild för himlen. På väggen hänger Eva Spångbergs triumfkrucifix.

Mariakyrkans kyrkorum i trä. Foto: Studio Lennart

Kyrkan ritades av arkitekt Agneta Holmquist, Ljungby och invigdes av biskop Anders Wejryd år 2001. År 2012 stod en klockstapel klar utanför kyrkans entré. 

Vandringskyrka

Denna nya, moderna kyrkan ersatte den tidigare Mariakyrkan som kom på plats år 1975, när Ljungby stad växte med en ny stadsdel öster om Laganån. Det var en så kallad vandringskyrka som församlingen köpte från Bergsjöns församling i Göteborg. Vandringskyrkan kom att flyttas ytterligare en gång när den nya Mariakyrkan skulle byggas. Nu gick färden till Skogskyrkogården i Ljungby. Där blev den Nordens första begravningsmuseum och står där än idag – nu under namnet Begravningsmuseet. 

Inventarier

Mariakyrkans orgel smälter fint in i den behagliga miljön de laserade träväggarna utgör. Orgeln är tillverkad år 1986 av Ingvar Johansson, Långaryd, Västbo orgelbyggeri. För det stämningsfulla ljuset svarar ljuskronorna för. De är lånade från Växjö Domkyrka, som använde dem fram till deras senaste restaurering.

Ikon av Dieter Kunz och träskulptur av Eva Spångberg. Foto: Ljungby pastorat

Mariakyrkan är utsmyckad med träskulpturer av Eva Spångberg, Gamla Hjelmseryd och ett antal ikoner av Dieter Kunz, Stockholm. På kyrktorget, det rum man först kommer in i från entrédörren, pryds ena väggen av en skimrande mosaik föreställande berättelsen om Marias bebådelse. Mosaiken är gjord av Sven Ljungberg, Ljungby.

Läs mer om mosaiken av Sven Ljungberg 

Allmän information om Mariakyrkan

Öppen i samband med gudstjänst och övrig verksamhet.

Lummig och parkliknande med kulturhistoriska värden.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården i Ljungby är en relativt ung kyrkogård från 1920-talet som ger ett lummigt och parkliknande intryck och präglas av sitt tallbestånd men också av exotiska träd, buskar, perenner och vattendrag.

Ljungby gamla kyrkogård

En vandring på Ljungby gamla kyrkogård ger oss ett stycke Ljungbyhistoria. Bland annat finns en minnesvård över gästgiverskan Märta Ljungberg (1656-1741) som är rest mitt på kyrkogården.