Någon att tala med

Alla människor drabbas någon gång i livet av en kris, liten eller stor. Det kan handla om personliga problem såsom arbetslöshet eller sjukdom, sorg när en nära anhörig gått bort.

I många fall är det viktigt att man har familj och vänner som kan stötta och hjälpa men ibland kan det också behövas professionell hjälp.  

Präster och diakoner 

Svenska kyrkans personal är vana att möta människor i en kris, som bl a en sorg innebär. Vänd dig gärna till våra präster och diakoner. De finns till hjälp i ditt sorgearbete, inte bara före och under begravningen. De har stor erfarenhet av att lyssna och samtala om de svårigheter sorgen för med sig. 

Präster i Ljungby pastorat

Diakoner i Ljungby pastorat

SAMTALSGRUPPER 

Du som är nära anhörig till en avliden i våra församlingar får en tid efter begravningen en inbjudan till samtalsgrupp för sörjande.

Kontakta jourhavande präst

Är du ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam?
RING Jourhavande präst tar emot samtal alla dagar 21-06. Ring 112 och fråga efter Jourhavande präst.
SKRIV DIGITALT BREV Du kan skicka ett digitalt brev till Jourhavande präst när du vill. Brevlådan är alltid öppen.
CHATTA Genom vår chatt når du Jourhavande präst alla dagar 20-24. 

Sjukhuskyrkan i Ljungby

Sjukhuskyrkan ingår som en naturlig del av Svenska kyrkans verksamhet. Vi är till för den – patient, anhörig eller anställd – som vill samtala med präst eller diakon. Vi kan också svara för andakt eller nattvardsfirande på sjukhuset.