Kyrkposten

Kyrkposten utkommer fyra gånger om året till alla hushåll i Ljungby pastorats församlingar.

Foto: Ljungby pastorat

Vårt pastorats tidning Kyrkposten utkommer 4 gånger om året till hushållen i våra församlingar.

Tidningen finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem, på pastorsexpeditionen i Ljungby samt på församlingsexpeditionen i Lidhult.

Du är också välkommen att kontakta oss via mail: ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se.