Foto: Studio Lennart

Begravningsmuseet i Ljungby

Begravningsmuseet i Ljungby visar seder och bruk vid död och begravning under 1800- och 1900-talet. I små rumsmiljöer visas och berättas det om död och begravning under dessa två sekler.

Under 1800-talet och en bit in på 1900-talet var döden ständigt närvarande hos varje person. Och när den inträffade hjälptes man åt, grannar och släkt emellan, med allt som måste göras. Det var en blandning av praktiska nödvändigheter, kyrkliga seder och skrock som utgjorde basen för ceremonierna och ritualerna.

På Begravningsmuseet i Ljungby har du möjlighet att se och lära dig mer om hur det gick till. Museet håller öppet året runt för grupper som har förhandsbokat en guidad tur. Sommartid är det allmänna öppettider. 

Utställningen

På begravningsmuseet i Ljungby visas allt från hur dödsfallet kungjordes till hur gravölet genomfördes.

Besök oss

Museet är öppet året runt för guidade grupper som förhandsbokat. Under sommaren är det allmänna öppettider utan förhandsbokning.

Efterlysning

Har du fotografier liggandes som visar på hur begravningar har gått till under 1900-talet eller på hur gravplatser har smyckats med blommor? 

Museets historia

Begravningsmuseet i Ljungby är Nordens första begravningsmuseum och invigdes 2004. Museet inryms i en gammal vandringskyrka.

Läs mer

Läs mer i artiklar och media om historiska begravningsseder och traditioner kring död och begravning.

Följ oss på instagram