Foto: Herman Arndt, Majvor Sahlbergs bildsamling.

Målarmästaren Sigfrid Sjöberg, målade Sveriges första konkretistiska dekorationer, 1877 - 1959

Skapade Sveriges första konkretistiska dekorationer i Teaterbiografens salong och läktare.

Arkivarien och Ljungbyforskaren Carl-Magnus Gripenhed, samt den tidigare banktjänstemannen Inga-Lill Nordin berättar mera om Sigfrid Sjöbergs liv.          
Ljudklipp. MP3-format. 11,8 mb. Speltid: 06:29

Foto: C-M Gripenhed

Sigfrid ”Buddha” Sjöberg 1877-1959 var en känd målarmästare och sportfantast i Ljungby. Han var bror till Sveriges näst äldsta biografägare Gottfrid Sjöberg som drev Teaterbiografen Grand i Ljungby. Sigfrid bistod sin broder i arbetet med biografen och var dess vaktmästare och biljettansvarig inför filmvisningarna. Han kom att utföra något som kallades för Sveriges första konkretistiska dekorationer i Teaterbiografens salong och läktare. Det var takmålningar som utfördes av Sigfrid Sjöberg 1924-1925 på svart botten med bl.a. geometriska former och linjer av olika slag. Det var långt tidigare innan konstformen konkretism blev känd, vilket var under 1940-talet. Den berömde konstnären Sven Ljungberg och den kände journalisten, samt konstexperten vid Sveriges Radio, Karl-Axel Arvidsson uppmärksammade Sjöbergs målningar i Teaterbiografen Grand. Sigfrid Sjöberg höll för det mesta sin konst privat och sökte inte efter reklam men blev dock uppmärksammad i konstnärskretsar. Sjöbergs konst återfinns idag hos släktingar och Ljungbybor samt hos Ljungby kommun. Sigfrid Sjöberg ligger begravd i kvarter 11 på Skogskyrkogården.

Foto: C-M Gripenhed
Foto: Majvor Sahlbergs bildsamling
Foto: Emma Petersson, Ljungby kyrkogårdsförvaltning.

Föregående och nästa del

Järnhandlaren Gerda Olsson, 1895-1948

Drev Ljungby järnhandel i flera decennier.