Den vita trädgården.
Foto: Josefine Pettersson

Kyrkogårdar

Välkommen att besöka våra vackra och rogivande kyrkogårdar.

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser skall vara värdiga och pietetsfulla viloplatser för våra avlidna. Samtidigt skall de vara rogivande och inbjuda till möten och meditation för alla besökare. Detta ska vi uppfylla genom vård och underhåll av marken och växtligheten.

Vi ska bibehålla de kulturhistoriska värdena som finns på varje kyrkogård. Kulturhistoriska värden är allt ifrån begravningsplatsens gestaltning till de enskilda gravvårdarna och vad de består av, vem de är resta över eller hur de är tillverkade. Även träden och växterna utgör kulturhistoriska värden på en kyrkogård.

Samspelet mellan historien, nutidens och framtidens krav sker hela tiden i vår förvaltning av kyrkogårdarna. Varje kyrkogård har sin historia med koppling till orten/socknen där den finns. 

Biologisk mångfald

Ett smakprov på vart vi är på väg, biologisk mångfald.

Glasängel på skogskyrkogården

Torsdag den 20 maj invigdes Skogskyrkogårdens nya glasängel som vakar över barnlinjen.

Var finns graven?

Söker du en grav på någon av våra kyrkogårdar? Då kan du enkelt söka efter den på Svenskagravar.se.

Virtuella kyrkogårdar

I samarbete med Queen media kan vi erbjuda virtuella rundvisningar i alla pastoratets kyrkogårdar. Detta är en del av vårt aktiva arbete för att skapa tillgänglighet.

Lummig och parkliknande med kulturhistoriska värden.

Skogskyrkogården

Skogskyrkogården i Ljungby är en relativt ung kyrkogård från 1920-talet som ger ett lummigt och parkliknande intryck och präglas av sitt tallbestånd men också av exotiska träd, buskar, perenner och vattendrag.

Angelstads kyrkogård

Angelstads kyrkogård omger medeltidskyrkan som troligen byggdes under senare delen av 1100-talet. Kyrkans klockstapel är i sin nuvarande form från 1760 och anses som en av de vackraste inom Växjö stift.

Annerstads kyrkogård

Många av de gravvårdar som finns på Annerstads kyrkogård gör den kulturhistoriskt intressant fast den är relativt ung, invigd 1891. T ex har många gravstenar yrkestitlar som berättar om yrken som inte finns idag.

Annerstads gamla kyrkogård

Annerstads gamla kyrkogård har medeltida anor. Gravvårdar från fyra århundranden visar på en kyrkogårds utveckling när det gäller gravvårdar av sten och järn och genom dokumentation kan de även berätta om en sockens historia.

Lidhults kyrkogård

Lidhults kyrkogård ligger i östra delen av samhället inlindad i en trädkrans av skogslind. Hela kyrkogården är omgärdad av stenmurar.

Lidhults gamla kyrkogård

Lidhults gamla kyrkogård har ett högt kulturhistoriskt värde som ödekyrkogård och kyrkplats. På kyrkogården bevaras de äldre gravarna och grundstenarna finns kvar efter den gamla kyrkan.

Ljungby gamla kyrkogård

En vandring på Ljungby gamla kyrkogård ger oss ett stycke Ljungbyhistoria. Bland annat finns en minnesvård över gästgiverskan Märta Ljungberg (1656-1741) som är rest mitt på kyrkogården.

Odensjö kyrkogård

Odensjö kyrkogård har ett medeltida ursprung och är tillsammans med kyrkan mycket vackert belägen, på den s k Kyrkudden, intill sjön Bolmen centralt i Odensjö by.

Torpa kyrkogård

Kyrkogården har medeltida ursprung och den äldsta delen anlades troligen samtidigt som kyrkan uppfördes på 1860-talet. En trädkrans av olika lövträd omgärdar kyrkogården.

Vrå kyrkogård

Vrå kyrkogård har anor sedan medeltiden, de första gravstenarna monterades kring 1850. Trädkransen av lönnar och stenmuren ramar in de äldre delarna av kyrkogården.