Den vita trädgården.
Foto: Josefine Pettersson

Kyrkogårdar

Välkommen att besöka våra vackra och rogivande kyrkogårdar.

Våra kyrkogårdar och begravningsplatser skall vara värdiga och pietetsfulla viloplatser för våra avlidna. Samtidigt skall de vara rogivande och inbjuda till möten och meditation för alla besökare. Detta ska vi uppfylla genom vård och underhåll av marken och växtligheten.

Vi ska bibehålla de kulturhistoriska värdena som finns på varje kyrkogård. Kulturhistoriska värden är allt ifrån begravningsplatsens gestaltning till de enskilda gravvårdarna och vad de består av, vem de är resta över eller hur de är tillverkade. Även träden och växterna utgör kulturhistoriska värden på en kyrkogård.

Samspelet mellan historien, nutidens och framtidens krav sker hela tiden i vår förvaltning av kyrkogårdarna. Varje kyrkogård har sin historia med koppling till orten/socknen där den finns.