Arkivet

I vårt arkiv kommer du efterhand kunna hitta en del äldre artiklar som publicerats på vår hemsida.

Glasängel på skogskyrkogården

Torsdag den 20 maj invigdes Skogskyrkogårdens nya glasängel som vakar över barnlinjen.

Strålande solsken vid ibruktagandet av nya askgravplatsen

Lite mer än 30 personer hade samlats på Skogskyrkogården för att vara med vid ibruktagandet av den nya askgravplatsen på Skogskyrkogården.

Ljungby pastorat fick utmärkelse för renoveringen av Ljungby församlingshem

Ljungby kommuns pris för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård har tilldelats Ljungby pastorats om- och tillbyggnad av Ljungby församlingshem. Utmärkelsen mottogs på Gästgivaregården den 21 juni av fastighetsingenjör Maggie Mysigh, kyrkofullmäktiges ordförande Göran Sjödahl och vice ordförande i kyrkorådet Claes Axelsson.

Mottagning av pastoratets nya kyrkoherde

Söndagen den 4 september installerades Ljungby pastorats nya kyrkoherde Christopher Meakin. Han tillträdde sin tjänst den 1 september, men har varit anställd i pastoratet sedan maj.

Kyrkoherde Håkan Sjömar avtackades

Många kramar blev det när kyrkoherde Håkan Sjömar avtackades söndagen den 5 juni 2016. Besökare från hela pastoratet samt från när och fjärran fyllde Ljungby kyrka.